V boji proti terorismu nesmíme obětovat lidská práva

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Amnesty Internationa, Vydáno dne: 18. 12. 2005

Amnesty International (AI) při příležitosti nadcházejícího zasedání Rady Evropské unie vyzývá hlavy členských států, aby se zasadily o důsledné vyšetření podezření, že státy EU spolupracovaly s americkou CIA.

AI považuje za právní, morální a politickou povinnost EU, aby důkladně vyšetřila tyto zprávy a ujistila, že se žádný členský stát v souvislosti s činností CIA nepodílel na porušování mezinárodního práva.

Stávající evropská protiteroristická strategie v oblasti dodržování základních lidských práv selhává, říká AI v otevřeném dopise zaslaném hlavám evropských států v předvečer summitu EU. Vzhledem k odhalením, která naznačují spoluvinu členských států EU při transportech a věznění osob zadržovaných CIA, a poté, co na území EU právě začalo vyšetřování existence tajných věznic, AI považuje dosavadní reakci Evropské unie neuspokojivou.

Podle organizace na ochranu lidských práv má EU právní, morální a politickou povinnost zajistit, aby žádný členský stát nebyl přímo ani nepřímo zapojen do případů „mizení“ a mučení. Odmítá argumentaci americké ministryně zahraničí, že „mimořádné postupy“ jsou plně slučitelné s mezinárodním právem. Naopak, jakékoliv zapojení členských států EU do těchto transportů, včetně pouhého povolení používat letištní zařízení, představuje porušení mezinárodního práva.

„Rétorika ohledně 'boje proti terorismu za současného dodržování lidských práv' již nadále nefunguje,“ říká Dick Oosting, ředitel Evropské kanceláře AI. „Když představitelé EU strkají hlavy do písku, ohrožují tím důvěryhodnost EU na jejím území i za hranicemi“.

AI vyzývá Radu Evropské unie, aby jednoznačně prohlásila, že v boji s terorismem nebude tolerovat národní či unijní zákony nebo praktiky, které porušují principy respektování vlády práva a ochrany lidských práv a základních svobod.

Podle letových záznamů, které má AI k dispozici, letoun Gulfstream Jet IV využívaný CIA a registrovaný pod číslem N85VM (později N227SV) při letech do Afghánistánu, Maroka, Německa, Jordánska, Švýcarska a Ázerbajdžánu v období od září 2001 do září 2005 přistával také v České republice.

Amnesty International, 14. 12. 2005, tisková zpráva