Se starostou Orlové o jednání s neonacisty

Autor: Vladimír Farana <(at)>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 24. 12. 2005

Vladimír Farana, právník a současný starosta města Orlová, je zakládajícím členem Strany Levého bloku, která po politickém sloučení se Stranou demokratické levice působí na politické scéně jako Strana demokratického socialismu. Čtenář asi z denních zpráv ví o aktuálních problémech v Orlové, a tak je přirozené, že se redakce webových stránek Farany na situaci zeptala.

Rád bych se tě, starosto, zeptal na situaci v Orlové. Naši čtenáři o problémech ve tvém městě něco vědí a jistě by je zajímalo dozvědět se o trochu více.

Nejprve musím povědět, že informace podávané médii, jsou poněkud zkreslené. Týká se to jak samotných problémů, které v jedné části města skutečně jsou, tak dalších okolností, které na celou věc navazují. Včetně takové drobnosti, že jsem médii prezentován jako zastupitel KSČM. A to není pravda.

Nás to zase tolik nepřekvapuje, v určitém smyslu patří KSČM k režimním stranám, které nemají zájem na tom, aby se zbytečně šířily informace o tom, že i malé neparlamentní strany mají své starosty. Vraťme se ale do Orlové a k meritu současné kauzy. Pozval jsi na jednání zástupce Národního odporu nebo ne?

Pozval jsem na jednání občana Orlové, který tvrdil, že se od akcí Národního odporu distancuje a že by chtěl navrhnout schůdné řešení problémů ve městě. Bylo to ještě před první akcí, která byla 3. prosince. Měl jsem zájem na tom, aby se od podobných akcí upustilo, a pozval jsem ho k sobě jako starosta orlovského občana na kus řeči.

Jenže v médiích se celá záležitost prezentovala, jako kdyby se orlovská radnice téměř s neonacisty domluvila na společném postupu.

Takový pocit jsem neměl, ale informace zkreslené byly. Média z celé kauzy postupně udělala, co udělala.

Dostal jsi otevřený dopis, který radnici vyzýval k přerušení jednání s neonacisty?

Ten dopis jsem obdržel. Ale nezávisle na něm jsem i já postupně rovněž zjistil, že mladíci, kteří se pasují do role orlovských občanů, jsou zřejmě příznivci či členy Národního odporu. Proto jsem se jich před jednáním zeptal, zda jsou sympatizanty tohoto hnutí. Když odpověděli kladně, tak jsme už žádné jednání ani nezahájili.

Poslední otázka. Jak vidíš situaci do budoucna? Vy stačíte si s vlastními silami?

Město nemá zájem na tom, aby do celého procesu vstupovaly nestandardní mechanismy. Pravdou ale je, že z hlediska bezpečnostní situace se budou muset navyšovat počty strážníků městské policie. Orlovou to bude stát v roce 2006 kolem 4 miliónů korun. Pokud tyto prostředky nezískáme z jiných zdrojů, budeme muset pokrátit výdaje v jiných oblastech, což bude pro občany Orlové škoda.

Děkuji ti za rozhovor.