Otevřený dopis Radě České televize, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání a ministrovi kultury

Autor: Tomáą Franke <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 01. 01. 2006

Věc: Návrh na vytvoření nového veřejnoprávního kanálu a uspořádání připravovaného veřejnoprávního multiplëxu DVB-T

Televizních programů nabízejících násilí je na našem trhu dostatek. Prakticky po kteroukoliv denní dobu je k dispozici nějaký pořad zobrazující násilí, psychické nebo fyzické týrání člověka, nebo jeho ponižování Existují však i lidé, kterým se násilné pořady nelíbí, nebo jim z nějakého důvodu vadí. Dokonce existují tací, kterým může takový "krvák" způsobit i psychické problémy. A také děti, které by takové pořady vůbec neměly vidět, z eticky výchovných důvodů. Ti všichni dohromady nejsou zanedbatelnou diváckou skupinou. Mají právo mít svůj vlastní televizni program. Bez ponižování lidí, reality show. Se státní garancí, že se zde neobjeví žádný návod na likvidaci člověka, nejméně do 20:00, nebo do 22:00 v případě, že následuje den kdy děti zůstávají doma a jdou tedy později spát.

Zde je hrubý koncept nového programu - nazvěme jej ČT Rodina:

Dopoledne: Pamětnický program. Tento čas by byl vyplněn pořady z archívu ČT, archívu bývalé Ústřední půjčovny filmů a NFA. V archívu ČT existuje spousta pořadů, které byly po natočení uvedeny jednou nebo dvakrát a poté už nebyly nikdy vysílány. To se týká nejen pořadů vyrobených před rokem 1989, ale i pořadů vyrobených v například v 90.letech. V zásadě se zde může objevit i zahraniční pořad, pokud spadá do stejné kategorie.

Odpoledne: (v pracovní den asi od 16:00 az 18:00): Odpolední pásmo pro děti.Vycházím přitom z oblíbených pořadů Vega a Magion, tedy pásem tvořených pořady pro děti i jejich rodiče. Toto je, myslím, formát, který na našem trhu nejvíce chybí. Děti přijdou domů ze školy, pustí si televizi a protože zde neexistuje nic pro ně, dívají se většinou na privátní TV, kde tou dobou tečou potoky krve. Dítě, které se dlouhodobě dívá na takovéto pořady, mívá tendenci chovat se jako oblíbený akční hrdina a vše může skončit v lepším případě šikanou, v tom horším pak mrtvým nebo zraněným spolužákem. Tato pásma by byla vysílána nejméně dvakrát týdně.

Hlavní vysílací čas: Jakýkoliv pořad, který neporušuje výše uvedené morální zásady. Preferuje se pořad obsahující lidovou zábavu pro široké vrstvy diváků.

Později večer: Pamětnický program (zde je možné vysílat i pořady, které z etických důvodů není možno vysílat během dne)

Celý veřejnoprávní multiplex by mohl vypadat takto:

Dále navrhuji zavést divácké hlasování o pořad na přání. Diváci musí ČT odvádět zákonem stanovený poplatek, bez ohledu na to, jak jsou s jejím programem spokojeni. Tento poplatek bude v konečné fázi dosti vysoký, divák ale nemá nejmenší šanci ovlivnit, co za své peníze uvidí. Navrhuji, aby zvyšováni koncesionářského poplatku bylo podmíněno zvyšováním podílu pořadů na přání, voleného metodou všelidového hlasování. Požaduji, aby taková povinnost ČT byla zakotvena přímo do zákona o veřejnoprávní televzi.

ČT již vlastní technologie, které jsou nutné k vybudování takového hlasování. Na současných webových stránkách http://www.czech-tv.cz existuje systém, který umožňuje hodnocení pořadů diváky. Upravit takový systém na hlasování o pořad na přání je pro zkušeného webmastera otázkou několika dní. Jako alternativní možnost hlasování je možné použít hlasování pomocí SMS, tak jak to známe z diskusních pořadů s politiky. Když je možné hlasovat pomocí SMS a Internetu o nejoblíbenějšího Čecha, proč by nebylo možné použít stejných technologií i k hlasování o pořadu na přání? Zpočátku by se hlasovalo o pořadu uvedeném v hlavním víkendovém čase na programu ČT1 a ČT Rodina a o tom, kteý hraný seriál bude nasazen v odpoledním pásmu pro děti na programu ČT Rodina. Tak aby se divák stal z konzumenta spolutvůrcem své televizní stanice. Tím bude naplněno poselství, které má ze zákona veřejnoprávní televize a také diváci budou více motivováni k vlastní tvůrčí činnosti.

Tomáš Franke


Poznámka redakce SDS:

Svůj souhlas či nesouhlas s dopisem můžete kromě komentáře u nás vyjádřit hlasováním ZDE na stránce autora.