„Ne“ evropskému McCarthyismu

Autor: Václav Exner <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 10. 01. 2006

Mezinárodně navržené a podepisované stanovisko k plánovanému projednávání rezoluce a doporučení pro Výbor ministrů k dokumentu „Potřeba mezinárodního odmítnutí zločinů totalitních komunistických režimů“ v Parlamentním shromáždění Rady Evropy

Půjde Evropa cestou McCarthyismu, tak jako Spojené státy před padesáti léty? Padne svoboda projevu a sdružování „ve jménu demokracie“?

14. prosince 2005 přijal Výbor pro politické záležitosti Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PS RE) návrh rezoluce, přednesený Göranem Lindbladem z Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté), nazvané „Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů“. Tento návrh rezoluce bude předložen plenárnímu zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy, které proběhne od 23. do 27. ledna 2006.

Mezi těmi, kdo návrh schválili, jsou členové parlamentů zemí, které neváhají uvěznit šéfy stran a všelidových hnutí, zatímco zavírají oči nad obnovením symbolů hitlerizmu a tolerováním beztrestnosti pro někdejší válečné zločince.

Návrh rezoluce neusiluje o odsouzení autorů trestuhodných činů, nýbrž o ocejchování komunistické ideologie jako takové, což by „kdykoli a kdekoli uskutečněno, v Evropě či jinde, vždy vyústilo v masový teror, zločiny a porušování lidských práv ve velkém rozsahu“. Takto návrh popírá, že komunistické hnutí a ideologie jsou součástí a dílem historie dělnického hnutí a společenského pokroku, a kriminalizuje pokrokové ideje zděděné po osvícenství a aspirující být sociální, ekonomickou i politickou šancí.

Navržená rezoluce rovněž popírá rozhodující úlohu Sovětského svazu a komunistického hnutí v boji proti nacistické hrůze. Připomeňme si slova Alberta Einsteina, když do té doby neporažená nacistická mašinérie byla zastavena ve Stalingradu: „Bez Ruska by tito krvaví psi (…) dosáhli svého cíle, nebo by v každém případě k němu měli blíže“.

Tato rezoluce, bude-li schválena, povede k takovým oficiálním dějinám SSSR a komunizmu, které by paralyzovaly historické bádání a bránily objektivní debatě o srovnávajícím hodnocení kapitalistického a komunistického systému. Otevřela by stavidla k honu na čarodějnice - podobnému McCarthyismu 50. let - proti badatelům, kteří neschvalují tuto oficiální historii. Musíme zajistit vědcům svobodu k bádání a vyjadřování proti takto aktualizované a evropské verzi McCarthyismu.

Kriminalizace existujících socialistických zemí a komunistických stran

Rezoluce požaduje, aby „vnímání národních zájmů nebránilo zemím adekvátně kritizovat stávající totalitní komunistické režimy (…) v určitých zemích (…), kde páchání zločinů neustává“. Tímto kriminalizováním existujících socialistických zemí tento návrh rezoluce připravuje veřejné mínění na možnost vojenské agrese proti nim, na něco, čím jim Bushova administrativa už několikrát hrozila.

Kritizováním faktu, že „komunistické strany jsou v některých zemích legální a aktivní, a i když se distancovaly od zločinů spáchaných totalitními komunistickými režimy v minulosti“, návrh rezoluce připravuje postavení tyto strany mimo zákon.

Hrozba veškerému odborovému hnutí

Kromě komunizmu návrh rezoluce trvá na kriminalizování byť jen konceptu samotného třídního boje, „použitého k ospravedlnění zločinů“. Takto ohrožuje evropské dělnické a odborové hnutí jako celek, hnutí, jež stojí proti dnešní neoliberální politice.

Lid východní Evropy byl vržen do předtím nepoznané bídy. Dělníci a především mladí lidé po celé Evropě se obávají o svoji budoucnost. Na obzoru je nezaměstnanost, sociální vymoženosti jsou odbourávány, demokratická a odborová práva jsou ohrožena a znovu se objevily války, a to uvnitř i vně Evropy (Jugoslávie, Afganistan, Irák). Pro iniciátory návrhu rezoluce „odmítnutí spáchaných zločinů hraje důležitou roli ve vzdělání mladé generace. Jasný postoj mezinárodního společenství k minulosti by měl mít vztah k jejich budoucímu vystoupení“.

Tento citát odhaluje, že takováto strategie je součástí logické soustavy stranického politického boje, nikoli hledání spravedlnosti. Zároveň tento citát odhaluje šíři všeobecného odmítnutí politiky uplatňované ve východní Evropě.

Dnes komunisté, zítra odboráři a antiglobalisté, a pozítří…?

My, podepsaní, apelujeme na členy Parlamentního shromáždění Rady Evropy, aby tento návrh rezoluce rozhodně odmítli.

 

jméno a příjmení           organizace / funkce                podpis


Pokud chcete toto stanovisko podpořit, učiňte tak například připojením svého podpisu ke kopii stanoviska a zasláním podepsaného textu na adresu exner@psp.cz  nebo exner@kscm.cz  nebo:

Václav Exner
poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 4
111 26 Praha 1


Překlad dokumentu „Potřeba mezinárodního odmítnutí zločinů totalitních komunistických režimů“ naleznete ZDE.