Premiérův poradce: ČSSD si musí udržet otevřené dveře ke KSČM

Autor: Alexandr Mitrofanov <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 12. 01. 2006

Sociální demokracie nesmí před volbami zaujmout žádné kategorické stanovisko vůči KSČM. Napsal to ve svém důvěrném vnitrostranickém materiálu „Volební strategie ODS a jak jí čelit“ (K analýze XVI. kongresu ODS) politický poradce premiéra Jiřího Paroubka Oto Novotný.

I když ODS obviňuje ČSSD z přípravy nového února 1948 spolu s komunisty, měla by soc. dem. podle poradce nechat otevřenou možnost hlubší integrace KSČM do politického systému i hlubší spolupráce s ní.

Právo dokument získalo v prostředí ČSSD. Autor svůj materiál uvádí jako předběžnou analýzu, která bude předána jako příspěvek ke komplexní analýze prováděné americkou agenturou PSB, jež pracuje pro Lidový dům.

Dnes ještě ne, později možná ano

Podle Novotného lze postoj soc. dem. k bližší spolupráci s komunisty charakterizovat slovy: „Dnes to ještě sice není možné, ale v budoucnosti možná ano.“

Tímto postojem si podle Novotného ČSSD „může udržet přízeň svých voličů, kteří jsou v zásadě již dnes příznivě nakloněni ke spolupráci s KSČM, ale chápou, že ČSSD to z nejrůznějších důvodů ještě nemůže či nechce udělat, a zároveň si může udržet přízeň těch, kteří mají ke KSČM a k její spolupráci s ČSSD kritický postoj, ale do budoucna nevylučují jeho změnu“.

Premiérův poradce za podstatné považuje, aby ČSSD ke KSČM vysílala pozitivní zprávu, že je ke spolupráci otevřena, ale zároveň si kladla jasné podmínky. Podle Novotného by ČSSD měla odlišovat podmínky plné integrovatelnosti KSČM do systému (tzn. přiznání přívlastku „demokratická“) od podmínek spolupráce.

Za jakých podmínek vzít KSČM do hry?

Zapojení KSČM do systému by ČSSD měla podle Novotného podmiňovat:

Soc. dem. by podle poradce měla případnou podporu menšinové vlády ČSSD vysvětlovat takto: „My máme svůj program a je výlučně na svobodném rozhodnutí každé strany včetně komunistů (!), zda náš program podpoří.“

Spolupráce s komunisty na parlamentní úrovni je možná případ od případu, neboť existuje shodný či podobný názor hlavně v sociálních otázkách, uvedl Novotný.

Případná spolupráce ČSSD a KSČM na vládní úrovni by byla možná, jak napsal poradce, v případě splnění podmínek týkajících se minulosti a zároveň souhlasu KSČM s členstvím Česka v EU a v NATO.

Po volbách nejdříve s nekomunisty

Jak Novotný uvedl, soc. dem. by měla před volbami deklarovat, že její prioritou je v případě volebního vítězství vytvoření vládní koalice s demokratickými stranami.

„ČSSD by před volbami neměla vůbec hovořit o možnosti vytvoření velké koalice s KSČM. I když většina obyvatel považuje takovou koalici za pravděpodobnou, vadila by58 % obyvatel, 1/3 voličů ČSSD a mírné většině swingařů (těch, kteří nevyloučili volbu ČSSD).“

Poradce dodává, že soc. dem. by měla už před volbami deklarovat, že pokud se jí nepodaří vytvořit velkou koalici s demokratickými stranami napříč spektrem, nevzdá se ČSSD vládní zodpovědnosti a pokusí se legitimizovat menšinovou vládu většinovou podporou svých a komunistických poslanců.

Právo, 12. 1. 2006, Alexandr Mitrofanov