Prohlášení SEL k rezoluci o komunismu

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 15. 01. 2006

Pracovní překlad stanoviska Výkonného výboru Strany evropské levice, schváleného 15. ledna 2006, k plánovanému projednávání rezoluce o komunismu v Radě Evropy (Linbladovo memorandum).

Prohlášení k rezoluci o komunismu Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Pro Parlamentní shromáždění Rady Evropy je připravována rezoluce se záměrem vymezit znaky, které by postavily naroveň komunismus a nacismus. Padesát let po smrti McCarthyho se snaží předkladatel tohoto textu (Evropská lidová strana) znovu zavést neomccarthyismus evropského stylu, který by už dopředu legitimizoval hrozby zákazů, podobné těm, které v současnosti ohrožují českou komunistickou mládež.

V první řadě zdůrazňujeme, že celá tato procedura je mimo rámec právní kompetence Rady Evropy a pokouší se přeměnit ji na ideologický soud a  zneužít ji v politickém boji.

Chceme poukázat na extrémně závažnou podstatu této iniciativy, která ve svém důsledku vede k banalizaci nacistické genocidy a uráží památku mnoha komunistických bojovníků hnutí odporu a obětí fašismu.

Měli bychom si připomenout, že Muzeum holocaustu ve Washingtonu a Památník šóy v Paříži nedávno podepsaly smlouvy o spolupráci s evropskými komunisty, a projevily tak legitimní uznání jejich příspěvku k boji za lidskou svobodu a důstojnost.

Něco jiného je upřímně odsoudit zločiny stalinismu, které protiřečí základním ideám socialismu – to je mimo veškerou diskusi; a něco jiného by bylo nechat se zaplést do nebezpečného a bezcenného přepisování dějin. Vyzýváme všechny demokraty, aby odmítli každý takový pokus.

Překlad JH.

Anglický originál textu naleznete ZDE.