Prohlášení SDS k rezoluci Parlamentního shromáždění Rady Evropy o komunismu

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 21. 01. 2006

Pro Parlamentní shromáždění Rady Evropy je připravována rezoluce vymezující znaky, které by postavily naroveň komunismus a nacismus. Padesát let po smrti antikomunisty McCarthyho se pokoušejí předkladatelé z Evropské lidové strany vrátit Evropu zpět k základním chybám 20. století.

Rada Evropy by měla nejen hájit, ale také prosazovat společné hodnoty, založené na lidských právech. Rezoluce však má Radu Evropy zneužít ke zjevně partikulárním politickým cílům. Nad právní rámec její kompetence se ji snaží přeměnit na ideologický soud. Sotva to lze vysvětlit jinak než snahou o kriminalizaci zápasu lidí za sociální spravedlnost a možná i pokusem o legitimizaci politiky nedemokratických zákazů a omezení, namířených proti všem silám, které se hlásí k tradicím komunistického hnutí.

Chceme poukázat na extrémně závažný rys této iniciativy. Přijetí rezoluce by relativizovalo otevřeně antihumánní podstatu nacismu, vedlo by k banalizaci nacistické genocidy. V neposlední řadě je urážkou památky mnoha bojovníků hnutí odporu a obětí fašismu z řad komunistů. Veřejným uznáním tohoto příspěvku komunistů k boji za lidskou svobodu a důstojnost jsou přitom nedávno podepsané smlouvy o spolupráci mezi evropskými komunisty a Muzeem holocaustu ve Washingtonu a Památníkem šóy v Paříži.

Něco jiného je upřímně odsoudit zločiny stalinismu, který protiřečí základním ideám socialismu – to se pro nás rozumí samo sebou. Plně podporujeme stálé odhalování, vyšetřování a postihování všech zločinů proti lidským a politickým právům – dnes i v minulosti, bez ohledu na to, ve jménu jaké ideologie nebo jakých zájmů k nim docházelo či dochází. Něco jiného by ale bylo nechat se zaplést do celospolečensky nebezpečného a bezcenného přepisování dějin.

Vyzýváme všechny demokraty, aby zabránili takovým pokusům, a aby proto předložený návrh rezoluce odmítli.

Celostátní výbor SDS, 21. 1. 2006


Související dokumenty: