Stanovisko VV ÚV KSČM k návrhu rezoluce Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 21. 01. 2006

Na konci tohoto měsíce bude plenárnímu zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy (PSRE) ve Štrasburku předložen návrh rezoluce nazvané Potřeba mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů. KSČM se obává, že tento návrh tvoří základ k extrémně nebezpečnému vývoji, který by měl narazit na odpor všech demokratických sil v Evropě.

V Rezoluci PSRE a v Doporučení PSRE pro Výbor ministrů Rady Evropy se totiž projevuje paušalizující a neobjektivní přístup. Autoři návrhu (především z Evropské lidové strany) se nesnaží o dosažení historické pravdy, nýbrž o politický soud nad dějinami a o stavění ideologie komunismu a fašismu, obětí a zločinců, osvoboditelů a dobyvatelů na stejnou rovinu. Takové srovnávání již dávno odmítl například Simon Wiesenthal.

Rezoluce se zaměřuje především proti současným komunistickým a dělnickým stranám a proti vládám zemí, které jsou v současné době na nekapitalistické cestě svého vývoje. Netýká se ale jen komunistů. Tím, že kriminalizuje ideologii hlásící se k sociálnímu pokroku a k humánní ideji socialismu, míří proti základním demokratickým právům a svobodám myšlení a politického přesvědčení. Paušální diskreditace zemí, které usilují o nekapitalistickou cestu, může narušit dobré vztahy s lidem těchto zemí. Organizování mezinárodního honu na nositele těchto idejí a nonkonformních názorů vůbec odpoutává pozornost od každodenních problémů a chce rozdělit ty, kteří hledají společnou cestu proti asociálnímu útlaku a militarismu v EU i v celé Evropě.

Platí, že se základními idejemi socialismu nemají chyby a nedostatky prvních socialistických zkušeností nic společného. K těmto chybám a deformacím se komunistické strany stavěly a staví kriticky a odsuzují je. Oběti nezákonností byly s přihlédnutím k času a možnostem rehabilitovány. Je třeba rozlišovat mezi idejemi a různě modifikovanou praxí.

KSČM odmítala a odmítá takovou praxi, která připouští nebo ospravedlňuje omezování demokracie, diskriminaci nebo represi za názory a vytváří podmínky pro kult osobnosti.

Objektivní hodnocení dějin se nemůže dít také bez kritického pohledu na nelidskosti kapitalistických režimů a jejich pošlapávání lidských práv. Historie plná krve, včetně koloniálního útlaku, dvou světových válek, agrese v Koreji, Vietnamu, Jugoslávii, Afghánistánu a Iráku, tisíce mrtvých Chilanů, osud vězňů v Abú Ghrajbu a Guantánamu atp. o tom vydává živé svědectví.

Výkonný výbor ÚV KSČM apeluje na poslance v Evropském parlamentu i v Parlamentu ČR, na zástupce v Radě Evropy, na demokratické a pokrokové síly, sociální a občanská hnutí, odboráře, ženy, umělce, sportovce, studenty a mládež, aby čelili tomuto nebezpečí a převzali zodpovědnost za obranu demokratických hodnot.

Současně děkuje až nečekaně velkému množství občanů naší země z nejrůznějších pracovišť, členů i nečlenů KSČM, učitelů, odborářů, umělců i zástupců nejrůznějších občanských sdružení, lidí v produktivním věku i důchodců, kteří otevřeně zaujali odmítavé stanovisko k celému materiálu, a spolu s velkou částí evropské veřejnosti žádají jeho neschválení.

Haló noviny, 21. ledna 2006

Související dokumenty: