Plénum ÚV KSČ skončilo

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Rudé právo, Vydáno dne: 28. 01. 2006

V pátek 30. ledna skončilo ve Španělském sále na Pražském hradě plenární zasedání ÚV KSČ. Od 28. ledna projednávalo kádrové otázky, otázky hospodářské politiky strany, zprávu o činnosti předsednictva ÚV KSČ a otázky upevnění jednoty a zvýšení akceschopnosti strany v souvislosti s výměnou členských legitimací.

Třetího dne jednání pléna se opět jako v předchozích dnech účastnili přizvaní hosté. Jednání pléna řídil soudruh Josef Kempný. V diskusi k druhému a třetímu bodu programu hovořil soudruh Karel Neubert o zkušenostech Jihomoravského kraje v konsolidaci strany a hospodářství. Soudruh František Penc zdůraznil známou leninskou tezi, že politika bez ekonomiky a ekonomika bez politiky nemohou existovat. Uvedl řadu námětů k ozdravení našeho hospodářství a doporučil cílevědomě využívat zkušeností ostatních socialistických zemí.

O omylech, kterých jsme se v minulosti dopustili zejména v ekonomické oblasti, promluvil soudruh Zdeněk Fierlinger. Soudruh Karel Hoffmann se soustředil na některé otázky dosavadních zkušeností z federativního uspořádání státu. Konstatoval, že většina hlavních zásad a opatření se osvědčila, a doporučil věnovat pozornost dopracování otázek vztahu mezi federálními a národními orgány, jakož i upevnění integrující úlohy strany v naší zemi.

Význam komplexní socialistické racionalizace výroby i výzkumných a vývojových prací jako jedné z nejdůležitějších cest k léčení nemocí našeho hospodářství a vytvoření předpokladů příštího růstu životní úrovně našeho lidu rozvedl ve svém diskusním vystoupení soudruh Ladislav Adamec. V diskusi k prvnímu bodu programu se vyslovilo 15 členů a kandidátů ÚV KSČ. K druhému a třetímu bodu programu 21 účastníků plenárního zasedání.

Předseda komise k návrhům materiálů k výměně členských legitimací soudruh Vasil Biľak pak předložil plénu ÚV KSČ návrh dopisu ústředního výboru Komunistické strany Československa členům strany, který byl jednomyslně schválen.

Ústřední výbor strany schválil také dokument Politickoorganizační a technická opatření k zabezpečení výměny členských legitimací v roce 1970.

Rudé právo, 31. ledna 1970