Moje čtení Lindbladova memoranda

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 29. 01. 2006

Parlamentní shromáždění Rady Evropy schválilo minulý týden rezoluci o nutnosti mezinárodního odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů. Myslím, že je vhodná chvíle podívat se na obsah této rezoluce bez zbytečných emocí.

Situace je o to jednodušší, že se nemusíme zabývat ani spornou, nejednoznačnou a zbytečně konfliktní důvodovou zprávou, ani neschválenými doporučeními pro Radu Evropy.

Zkusím nyní text rezoluce jednoduše „převyprávět“, aby byl podle mého názoru přehlednější a pochopitelnější. V závorkách vždy uvedu odkaz na příslušný odstavec rezoluce. Takže:

  1. Parlamentní shromáždění Rady Evropy (RE) odsuzuje porušování lidských práv komunistickými režimy ve střední a východní Evropě (12);
  2. komunistické režimy masivně porušovaly lidská práva (2); jejich zločiny byly ospravedlňovány teorií třídního boje a principem diktatury proletariátu (3);
  3. ve střední a východní Evropě vždy nenásledovalo vyšetřování zločinů (5);
  4. je nízké povědomí veřejnosti o zločinech spáchaných komunistickými režimy (6); povědomí o historii může přitom zabránit opakování zločinů (7);
  5.  některé evropské komunistické strany přispěly k dosažení demokracie (4); některé se od zločinů dostatečně nedistancovaly (6) – ty parlamentní shromáždění vyzývá, aby tak učinily (13);
  6. některé komunistické režimy na světě nepřestávají páchat zločiny – národní zájmy by neměly bránit jednotlivým zemím v jejich kritice (9);
  7. debaty na národní úrovni nestačí – RE je vhodným místem pro takovou diskusi (10, 11);
  8. oběti zločinů si zaslouží soucit, porozumění a pochopení jejich utrpení (8) – parlamentní shromáždění RE je v tomto smyslu oslovuje (12);
  9. parlamentní shromáždění RE povzbuzuje historiky na celém světě, aby pokračovali ve výzkumech komunistických režimů (14).

Takové je tedy mé čtení Lindbladova memoranda. Nechám-li nyní úmyslně naprosto stranou možné vedlejší důvody předkladatelů rezoluce, nenacházím v podstatě nic, s čím bych nemohl souhlasit. Všech 9 tezí mého podání má svou logiku a nijak neodporují mému pohledu na včerejšek a dnešek.

Vaše čtení a hodnocení rezoluce bude možná jiné. Ať už ten rozdíl bude větší nebo menší, rád si Vaše vyjádření přečtu v diskusi k tomuto příspěvku.

Milan Neubert, 29. ledna 2006