SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: iHned, Vydáno dne: 01. 02. 2006

Washington 1. února - Studie Světové banky si všímá rozdílností ekonomiky prosperující střední i části východní Evropy a chudoby východních zemí stále závislých na Rusku. Necelých dvacet let od pádu komunismu se země bývalého sovětského bloku zřetelně rozdělily do dvou obchodních bloků: na jedné straně je skupina rozkvétajících zemí střední a východní Evropy s úzkými svazky se Západem, na druhé jsou chudší země, závislé na obchodu s komoditami a na Rusku, uvedla dnes studie Světové banky.

„V tomto regionu se stále více projevuje bipolarita,“ uvedl Harry Broadman, autor studie „Od dezintegrace k reintegraci: Východní Evropa a bývalý Sovětský svaz v mezinárodním obchodě“. Celá tato oblast nicméně za poslední desetiletí zvýšila export na trojnásobek, její dovoz se více než zdvojnásobil a růstem obchodu tento regionu předčil všechny ostatní oblasti světa.

Vyčlenila se však skupina chudších zemí, kde obchodu dominují komodity a kterým hrozí, že zůstanou na okraji světového obchodu. Do této skupiny patří Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Gruzie, Arménie a země střední Asie.

Protipól tvoří země střední Evropy včetně České republiky, pobaltské republiky a balkánské země jako Slovinsko a Chorvatsko. Ty se propojily se západní Evropou a využívají obchodu ke zvýšení temp hospodářského růstu a k rozvoji, uvádí studie.

Všechny postsovětské země však podle studie musejí dále uvolňovat obchodní politiku, snižovat cla a odstraňovat zbylé překážky dovozům. Zároveň je nutné, aby rozvinuté země vně této oblasti nabídly těch chudším větší přístup na trhy, zejména zemědělské, a podpořily zde obchodní instituce a infrastrukturu, uvedl Broadman.

Studie zastává názor, že tam, kde země snížily obchodní bariéry, klesla i korupce. „Větší otevřenost obchodu nejenže přímo plodí hospodářský růst, ale podporuje jej také tím, že vytváří pobídky pro dobrou vládu a snižuje ochotu k oportunistickému chování a korupci,“ uvádí Broadmanova studie.

iHned, 1. 2. 2006