Spravedlnost je usmíření

Autor: Desmond Tutu <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Project Syndicate, Vydáno dne: 02. 02. 2006

… Někteří Jihoafričané volali po procesech na způsob Norimberku, zejména pro pachatele, jejichž zvěrstva měla za cíl udržovat zvrácený systém apartheidu. Objevily se požadavky, aby byli viníci voláni k zodpovědnosti. Měli jsme však to štěstí, že Norimberk pro nás ve skutečnosti nepřicházel v úvahu.

Norimberské procesy se uskutečnily proto, že spojenci donutili nacisty k bezpodmínečné kapitulaci, a mohli tak uplatňovat takzvanou spravedlnost vítězů. V našem případě se vláda apartheidu ani osvobozenecká hnutí nemohla vzájemně porazit. Z vojenského hlediska jsme uvízli na mrtvém bodě. V případě Norimberku se navíc prokurátoři a soudci mohli po procesu sbalit a odjet z Německa do svých několika domovů. My jsme naopak museli vytvořit domov ze své společné vlasti a naučit se spolu navzájem žít.

Podobné procesy by byly pravděpodobně trvaly téměř věčnost a zanechaly by za sebou nezhojené rány. Bylo by obtížné obstarat důkazy potřebné k usvědčení. Všichni víme, jak mazaně dokážou byrokraté ničit usvědčující důkazy.

A tak bylo štěstím, že se naše země rozhodla jít cestou Komise pro pravdu a usmíření (TRC) – udělit amnestii výměnou za pravdu. Tato cesta byla v konečném důsledku založena na principech posilňující spravedlnosti a ideologie ubuntu.

Ve starých zvycích africké společnosti se skrývá hluboká moudrost. Spravedlnost bývala záležitostí všech a společnost kladla důraz na sociální harmonii a mír. Věřilo se, že člověk je člověkem pouze prostřednictvím jiných a že zlomenému člověku je třeba pomoci k uzdravení. To, co prohřešek narušil, se mělo obnovit a provinilci i oběti se muselo dopomoci k usmíření.

Celý článek naleznete ZDE.

Project Syndicate, únor 2006, Desmond Tutu

Arcibiskup Desmond Tutu je nositelem Nobelovy ceny míru.