Jakou levici potřebujeme

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: SAB, Vydáno dne: 06. 02. 2006

Konference Strany za práci a spravedlnost - volební alternativy (WASG) odmítla rychlé spojení s Levicovou stranou.PDS

Berlínská organizace WASG svolala otevřenou konferenci na téma „Nová levice a účast ve vládě“, která se konala koncem ledna v budově oblastní organizace odborového svazu kovoprůmyslu (IG Metall). Přijeli členové WASG z celé země, byli zváni jak představitelé Levicové strany.PDS z Berlína i zástupci společného parlamentního klubu WASG a Levicové strany.PDS, ale ti možnost obhájit společnou kandidaturu v zemských volbách v Berlíně nevyužili.

Berlínská organizace WASG, spojující aktivisty z různých sociálních hnutí, diskutuje o otázce voleb a velmi vážně staví proti „jednotné levicové kandidátce“ potřebu kandidátky nespojené a opoziční proti současné zemské vládě v Berlíně, kterou tvoří sociální demokraté s Levicovou stranou.PDS.

Levicová strana.PDS, která otevřela své volební kandidátky členům WASG (některým a několika), získala díky tomu mnohem více hlasů (více jak 4 miliony), než by získala sama. Otevřela se tak možnost nové levicové síly na východě i na západě země. Většina vedení WASG, stejně jako zvolení poslanci usilují o urychlené spojení WASG a Levicové strany.PDS a jejich společnou kandidátku. Regionální výbor WASG v Berlíně (v něm jsou i dva zástupci SAV, členské organizace Výboru za dělnickou internacionálu) je pro jednotnou kandidátku jen za předpokladu společné a principiální politiky. Spojení s Levicovou stranou.PDS, která byla součástí vládnoucí koalice a jako taková je zodpovědná za pokles platů a životní úrovně, důvěryhodnost nové levice neposílí. Proto od voleb vyzývá místní vedení WASG Levicovou stranu.PDS k odchodu z vlády a ke změně politiky, což je arogantně odmítáno a koalice se sociální demokracií je vydávána za úspěšnou.

Zkušenosti z Berlína

Hans Modrow, čestný předseda Levicové strany.PDS a poslední nekapitalistický předseda bývalé Německé demokratické republiky (NDR), byl jediným představitelem, který přijal pozvání na konferenci a vystoupil na ní. Ve svém příspěvku vyjádřil nesouhlas s politikou své strany v Berlíně a souhlasil s Oskarem Lafontainem, jedním z představitelů levicového parlamentního klubu, který vyhlásil potřebu ukončit privatizace. Modrow vyzval k pokračování diskuse mezi stranami a řekl, že doufá, že obě strany společně budou bojovat za sociální politiku v Berlíně. I když kritizoval svou vlastní stranu, že nevyužila pozvání k diskusi, varoval před oslabením levice, pokud budou proti sobě stát dvě kandidátky.

Lucy Redler, členka Berlínského vedení WASG a členka SAV vysvětlovala základní principy pro vytvoření nové levicové síly napříč zemí. Odmítla podporovat další „stranu menšího zla“. Nová strana musí být něco víc než jen pouhé spojení WASG a Levicové strany.PDS: Musí spojit a získat aktivisty odborů a sociálních hnutí. Musí povzbudit a zorganizovat ty, kteří nemají žádné politické zastoupení. Aby byla úspěšná, musí zastupovat zájmy pracujících.

V samotném Berlíně to není žádná abstraktní otázka. Personál nemocnice Charité, jedné z největších evropských nemocnic s 15 tisíci zaměstnanci, se chystá do stávky proti Berlínské zemské vládě. Zaměstnancům je vyhrožováno a mají na „výběr“ mezi snížením platů anebo propuštěním 1500 zaměstnanců. Tyto plány prosazuje senátor za Levicovou stranu.PDS.

Carsten Becker, představitelka odborové organizace veřejného sektoru ver.di v Charité, řekla, že by ráda pozvala kohokoliv, kdo by dokázal zaměstnancům vysvětlit, proč by měli volit Levicovou stranu.PDS. Nebyli by příliš vřele přijati. V tomto střetu stojí na druhé straně. Proto Carsten Becker argumentovala pro udržení kreditu a samostatnou kandidaturu WASG. Levicová strana.PDS je považována a často se považuje za stranu lidí z východního Německa. Charité je tradiční východoněmecká nemocnice. Třetina zaměstnanců původem z východu pracuje se starými smlouvami za nižší platy a snadnější vyhazov z práce.

I další řečníci potvrzovali ničivou roli Levicové strany.PDS v zavádění neoliberálních útoků v Berlíně. Odborář vysvětloval, že „rudo-rudá“ vláda v Berlíně privatizovala 66% . Je zodpovědná i za privatizaci školních jídelen. Rodiče teď často musí platit 2.20€ (přibližně 66 korun) za jídlo. Lidé na podpoře v nezaměstnanosti ale mohou utratit za jídlo pro každé dítě 2,80 €. Celkem 530 tisíc lidí v Berlíně žilo na hranici životního minima 600€ v roce 2003 (každý šestý). 34 tisíc je nuceno k tzv. „euro jobům“ (práce za 1€ na hodinu), jinak přijdou o veškeré podpory. Pravděpodobně 40 tisíc lidí se bude muset stěhovat v důsledku nezaměstnanosti do levnějších podnájmů. To je dennodenní realita za vlády sociální demokracie a Levicové strany.PDS. Další řečník dodal, že WASG musí stát na straně lidí nucených se stěhovat a tam, kde je možné, organizovat proti vystěhovávání odpor.

I řečníci z dalších míst v Německu, kde je Levicová strana.PDS součástí vládní koalice, potvrzovali zkušenosti z Berlína. Členka SAV a zastupitelka z Rostocku Christine Lehnert poukázala na to, že PDS ztratila hlasy mezi rokem 1994 a 2003. Hlavní důvod pro nárůst hlasů v posledních volbách bylo založení WASG a postavení Oskara Lafontainea do jejího čela.

Sebevědomé členstvo

Mezi částí nezaměstnaných, pracujících a mladých lidí roste vztek. WASG by chtěl být jejich hlasem, hlasem těch, kteří žádný politický hlas nemají. Kvůli tomu byl založen. Malá část na konferenci byla skeptická a říkala, že bez Levicové strany.PDS není nová levicová síla uskutečnitelná. Tak ve jménu levicové jednoty je potřebná i jednotná kandidátka v zářijových městských volbách. Přesto většina je mnohem sebevědomější. Většina delegátů zdůraznila, že chce pokračovat v diskusi s PDS, ale jednotná kandidátka i strana mohou vzniknout jen na základě politické dohody. Zastupitel za WASG a člen SAV Claus Ludwig uvedl příklad z Kolína nad Rýnem, kde vznikl společný klub na základě dohody o odmítnutí politiky škrtů a privatizace.

Většina konference byla přesvědčena, že WASG je schopen získat dostatečnou podporu na zvolení do Berlínského zemského parlamentu samostatně. Siemen Dalman, člen Berlínské WASG, shrnul diskusi tím, že prohlásil: „Raději budu součástí strany, která dostane ve volbách 4,9 %, bude hájit své principy, ale neuspěje překročit 5% hranici, než být stranou, která se tam dostane a zradí své voliče.“

Regionální konference WASG se uskuteční na konci února. Po ní proběhne hlasování všech členů Berlínské WASG o tom, zda kandidovat samostatně nebo s Levicovou stranou.PDS.

Perspektivy

Levice dosáhla konferencí úspěchu. Vysoká účast, podpora z dalších regionů zvýšila sebevědomí těch, kteří dnes odmítají neprincipiální spojení s Levicovou stranou.PDS. Další období otestuje WASG v praxi, především jak bude schopná pomoci zaměstnancům Charité Berlín, stejně jako jak se zapojí do kolektivního vyjednávání ve veřejném sektoru a v kovoprůmyslu. Dá se očekávat horké jaro v Německu a WASG může růst a získávat vliv.

Tanja Niemeier, WASG a Sozialistische Alternative (německá sekce Výboru pro dělnickou internacionálu)

SAB, 5. 2. 2005; základem článku je zkrácený překlad originálu „Facing the challenges of building a genuine new left party“ (Vstříc výzvám vybudovat skutečně novou levicovou stranu) z 1. února, který naleznete na stránce http://www.socialistworld.net/eng/2006/02/01germany.html.