Prázdnými slovy má být zastřen nový světový podvod

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Národní práce, Vydáno dne: 07. 02. 2006

Berlín, 8. února. - Churchillovu a Rooseveltovu cestu k Stalinovi zahaloval na nepřátelské straně hustý závoj tajemství, až nyní bylo vydáno prohlášení, jaké se normálně vydává teprve k závěru takových porad. Ale tři váleční zločinci nemohou už déle skrývat svoje tajnosti před svými národy.

V Anglii a ve Spojených státech se netrpělivě čekalo na zprávy. První úřední prohlášení bylo vydáno zřejmě proto, aby tato netrpělivost byla upokojena. Také německá odhalení o zamýšleném novém vydání wilsonovského podvodu přispěla k tomu, že na třech válečných žhářích bylo vynuceno předběžné prohlášení o jejich tajemných rozpravách.

Jak se ani jinak nedalo očekávat, neříká prohlášení nic. Omezuje se jenom na oznámení domnělého programu porad a končí potom několika prázdnými frázemi o tom, jak bude obsazeno a kontrolováno Německo a jak bude vytvořena mezinárodní organisace, aby byl udržen mezinárodní mír.

Všechno to jsou zase jenom slova, kterými má být zastřen zamýšlený nový světový podvod. Má se za nimi skrýt skutečný úmysl tria zločinců, které se sešlo na Černém moři. O drsné skutečnosti se světová veřejnost dozvídá ze zpráv o bolševických ukrutnostech na německém východě. Tyto sovětské methody hromadného vraždění a znásilňování bezbranných žen strhují oněm zločincům masku. Všechny jejich fráze nemohou dnes už oklamat světovou veřejnost o tom, že vítězství plutokraticko-bolševických světových spřeženců by znamenalo zmatek, zničení národů a triumf zvířeckosti. Jako dává Stalin svoje rozkazy plutokratickým trabantům Churchillovi a Rooseveltovi, tak by rozhodoval i o tom, co se stane s národy, které by se daly zaslepit vylhanými svody a podvodnými manévry, jaké mají nyní opět vzejít ze schůzky tří, a vydaly by z rukou svoje zbraně.

Německý národ se už nedá oklamat. Wilsonův podvod z roku 1918 mu tkví před očima jako planoucí výstraha a skutečnou tvářnost nepřátelských válečných zločinců mu ukazuje bolševické vražednické banditství, jež hanobí německé ženy a dívky, odpravuje děti, ženy a starce, mučí muže a odvléká je jako pracovní otroky do Sovětského svazu. Zbývá jediná volba: bojovat tak dlouho, až tyto vražednické bestie budou vyhnány stejně jako jejich anglo-američtí společníci a až budou zničeni židovsko-bolševičtí vražední štváči, stojící za nimi.

Národní práce, 9. února 1945