Tisková zpráva z XXII. sjezdu KSČ-ČSSP

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 12. 02. 2006

V sobotu dne 11. února 2006 se konal v Brně XXII. sjezd Komunistické strany Československa-Československé strany práce (KSČ-ČSSP). Sjezdu se zúčastnili delegáti z celé naší vlasti.

Na sjezdu byla přednesena a schválena Zpráva o činnosti KSČ-ČSSP za uplynulé období. XXII. sjezd KSČ-ČSSP schválil:

Do čela strany byl zvolen Ludvík Zifčák. Delegáti XXII. sjezdu KSČ-ČSSP jednomyslně odmítli vyvolávání antikomunistické hysterie v zemích EU a vyslovili solidaritu s Kubou, Palestinou, Venezuelou, KLDR a dalšími zeměmi, které čelí nátlakům imperialismu.

Tisková zpráva KSČ-ČSSP přišla mailem z adresy ksccssp@centrum.cz


Poznámka redakce SDS:

KSČ-ČSSP tvrdí, že v České republice existuje pouze jediná autentická komunistická strana a že jí je Komunistická strana Československa-Československá strana práce. Z jejích materiálů citujeme:

"KSČ-ČSSP se formálně ustavila do své dnešní podoby na XX.mimořádném sjezdu Komunistické strany Československa (KSČ), k němuž došlo v Bruntále dne 24. února 2001. Na tomto sjezdu se komunistická strana distancovala od neprincipiálních, kariéristických, byrokratických a v mnohém i oportunistických metod, zásad a způsobů předchozího stranického vedení Miroslava Štěpána a jeho skupiny."