Bolkestein: Špatný kompromis! Naším cílem zůstává odmítnutí direktivy

Autor: Francis Wurtz <(at)>, Téma: Strana evropské levice, Vydáno dne: 17. 02. 2006

Prohlášení Francise Wurtze, předsedy skupiny GUE/NGL (Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice) v Evropském parlamentu. Strasbourg, 16. února 2006

Špatný kompromis mezi evropskými socialisty a pravicovými stranami byl právě potvrzen většinou v Evropském parlamentu. Ke všem ústupkům, které již učinili konzervativcům v předchozích verzích dokumentu, přidali v posledních minutách ještě dva dodatečné a podstatné kroky zpět: Strana evropských socialistů souhlasila s tím, aby ze seznamu oblastí, vyňatých z působnosti direktivy, byly odebrány … „sociální politika“ a „ochrana spotřebitelů“ -  poté, co už umožnili vyjmout „služby všeobecného ekonomického zájmu“!

Pro naši skupinu je to jednoznačně nepřijatelné. Přijatý text není v souladu s výraznou mobilizací proti direktivě, která se odehrála opakovaně na různých místech Evropy. Jistě, přímá zmínka o principu „země původu“ z návrhu zmizela. Ale Evropská komise připomněla minulé úterý „Zákon o evropském soudním dvoře“, který chce využít jako podstatu tohoto principu. Skutečně, dokonce i když taková formulace v přijatém textu chybí, tento zákon dává Soudnímu dvoru poslední slovo ve velmi mnoha ohledech.

Zlepšení, jichž bylo dosaženo [oproti původnímu textu], jsou především v seznamu oblastí, na které nelze direktivu aplikovat: naše skupina se zúčastnila velmi konstruktivním způsobem na sestavování seznamu výjimek, podávala mnoho návrhů a hlasovala pro všechny ty, které přicházely od jiných levicových skupin. Ale přesto: nechceme direktivu, která stále dělá z konkurence pravidlo a z ochrany vydobytých práv výjimku, kterou je potřeba ospravedlňovat případ od případu.

Naše skupina pevně věří, že jedná v souladu s přáním milionů evropských mužů a žen, když navrhujeme změnu [usnesení] požadující přímé odmítnutí Bolkesteinovy direktivy. Zelení učinili totéž a nezanedbatelná menšina členů parlamentu z řad socialistů podporovala tuto pozici. Podle našeho názoru to musí přinést pevné odhodlání pro bitvy, které přijdou. Neboť, k našemu štěstí, zápas ve volném stylu s Komisí [EK] a Evropskou radou ministrů tímto nekončí.

Během měsíců, které jsou před námi, a až do samotného konečného hlasování v Evropském parlamentu budou veřejné debaty a společenská mobilizace pokračovat a ještě zesilovat. Tak jak to dělala od samého počátku, bude Sjednocená evropská levice/Severská zelená levice neustále pracovat společně se sociálními silami, bez ohledu na jejich rozmanitost. Naší cílem zůstává odmítnutí direktivy.

Překlad jh, 17. 2. 2006