Zahradilovi se nelíbí schválená směrnice o službách

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: volny.cz, Vydáno dne: 17. 02. 2006

Deklaraci podepsalo dalších šest států bývalého východního bloku!
Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Estonsko, Lotyšsko a Litva podepsali společnou deklaraci, v níž dávají Evropskému parlamentu najevo svůj nesouhlas s přijatou směrnicí o službách. Ta podle nich nepřináší žádná výrazná pozitiva a nadále omezuje volný pohyb pracovních sil v rámci EU.

Ve společném prohlášení mimo jiné stojí: "Návrh směrnice o službách dával naději, že po více než 50 letech od přijetí zakládající smlouvy bude tato svoboda konečně uplatňována. Bohužel, text směrnice přijatý Evropským parlamentem byl v tomto směru zbaven řady klíčových bodů. Chceme-li brát cíle Lisabonské agendy a podporu hospodářského růstu i růstu zaměstnanosti opravdu vážně, jsme pak toho názoru, že trh se službami EU musí být otevřen skutečné konkurenci".

Evropská směrnice o službách si v původním znění kladla za cíl především odbourání právních a administrativních bariér pro volný pohyb služeb uvnitř EU. Největší užitek by měla pro malé a střední podniky, tvořící páteř české i evropské ekonomiky.

Ze studie dopadů na Českou republiku vyplývá, že by přínos přijetí směrnice pro ČR byl v hodnotě 1 – 2% HDP, tzn. 24 – 50 miliard korun. Zaměstnanost by se zvýšila o asi 25.000 pracovních míst, tj. 0,5% pracovní síly v ČR. Expandoval by i český export – očekával by se nárůst přidané hodnoty o šest miliard korun.

Největší přínos by směrnice měla na oblast stavebnictví, velkoobchod, právní a účetní služby, zdravotnictví a sociální služby a vzdělávání. Směrnice by však mohla naopak negativně ovlivnit situaci domácích poskytovatelů v oblasti rekreační, kulturní a sportovní činnosti.

VOLNÝ, red, 16. 2. 2006

Původní text na:
http://web.volny.cz/noviny/zesveta/clanek/~volny/IDC/47098/zahradilovi-se-nelibi-schvalena-smernice-o-sluzbach.html