K „Bolkesteinově direktivě“

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 18. 02. 2006

Dosavadní průběh projednávání směrnice o službách (tzv. Bolkesteinovy direktivy) v Evropském parlamentu ukazuje, podle názoru SDS, na zásadní selhání české politické reprezentace jak na mezinárodní (EP), tak na národní úrovni (vláda, president, PČR).

Přestože jde o dokument, jehož přijetí může mít dalekosáhlé a dlouhodobé důsledky pro naši ekonomiku, s potenciálními dopady do každodenního života lidí, nedokázaly tzv. politické elity ani česká média zahájit o něm věcnou diskusi a vnést toto téma, které „hýbe Evropou“ do českého politického života. Toto selhání je velmi špatným znamením pro případné nové kolo jednání o tzv. evropské ústavě.

SDS se již rok netají svým názorem, že Bolkesteinova direktiva je proti dlouhodobým zájmům Evropanů a vedla by k oslabování solidárního sociálního systému v EU. Uvědomujeme si, že pro tento názor nemusíme získat většinu české společnosti, za důležitější však považujeme, aby v ní o tomto tématu proběhla věcná diskuse. Má-li mít kdokoliv právo jménem ČR zaujímat stanovisko, musí se taková debata odehrát přinejmenším v rámci Parlamentu ČR.

Vyzýváme proto všechny strany zastoupené v PČR, aby využily času, který zbývá do konečného projednávání směrnice k věcnému posouzení jejích dopadů (a to zejména z dlouhodobého hlediska) do života občanů.

Celostátní výbor SDS, 18. 2. 2006