Solidarita s Kubou neznamená mlčet, jde-li o lidská práva

Autor: André Brie <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: LinksZeitung, Vydáno dne: 19. 02. 2006

K neustálé diskusi o odkládání delegační cesty Levicové strany vedením KS Kuby a k hlasování o Kubě v Evropském parlamentu vydal evropský poslanec za Levicovou stranu.PDS André Brie stanovisko, které doslovně uvádíme.

  1. Nechci tu rozebírat výtky zrady, „reakcionářství“, přirovnávání k válečným úvěrům roku 1914, ke zmocňovacímu zákonu roku 1933 nebo návrhy, že bychom nebo že bych měl gratulovat Pinochetovi k jeho narozeninám. Má-li se tu teď tragická historie metod SED nebo KSSS opakovat jako laciná fraška, tak se mnou jako účastníkem nepočítejte.
  2. Solidarita s Kubou, zejména kvůli politice USA, která protiřečí lidským právům, je pro nás a pro mne mnohokrát v Evropském parlamentu praktikovanou samozřejmostí. Podobně je přes spoustu jiných úkolů ústředním bodem naší práce v každé oblasti neustálá diskuse o porušování lidských práv Spojenými státy americkými. Je to rozsáhle doloženo a neděláme to jen od zeleného stolu.
  3. Vím, rozumím a velmi oceňuji, že je Kuba pro mnoho levičáků v tom nejlepším smyslu záležitostí srdce a že je solidarita s Kubou částí jejich politického životopisu.

Solidarita s Kubou, taky skutečnost, že Kuba často příkladně uskutečňuje sociální lidská práva, a střet s americkou politikou však neznamená, že se má přejít porušování politických lidských práv na Kubě mlčením. Vzpomínám si, že se na mě kvůli tomu útočilo velmi prudce už v roce 1999. Nezávisle na tom, zda někdo mé přesvědčení považuje za správné či špatné, nikdo nemůže být kontinuitou mého politického stanoviska překvapen.

Individuální práva na politickou svobodu se mohou někomu jevit s ohledem na „věc“, revoluci atd. jako podřadné otázky. Pro mne jsou jádrem našeho učebního procesu, zmíněného rozchodu s politikou SED, a součástí socialistické obnovy. A politická svoboda platí taky, a to stejně, i pro kritiky a protivníky, nebo neplatí vůbec. Cena za svobodu je dost vysoká, ale dost vysoká je především její podstata.

Linkszeitung, 16. 2. 2006, André Brie
Originál Solidarität mit Kuba bedeutet nicht Stillschweigen bei Menschenrechten (kopie na Junge Welt) přeložil 19. 2. 2006 pro potřeby SDS Milan Neubert.