Velká koalice by byla podvodem na voličích

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 06. 03. 2006

V posledních dnech se z úst některých představitelů ODS objevují signály, že tzv. velká koalice ČSSD – ODS není nemožná. Dovedeme si představit situaci, kdy v České republice výrazně zvítězí buď levicová, nebo naopak pravicová politická strana.

V takovém případě nese tato strana plnou odpovědnost za realizaci svého programu, a nemůže se vymlouvat na to, že jí v této realizaci brání její koaliční partneři.

V podmínkách dosavadního volebního systému však jak dominantní levicová, tak dominantní pravicová strana potřebují podporu nebo alespoň toleranci menších stran obdobného zaměření s tím, že demokratická levice bude usilovat o vytvoření solidaristické společnosti – společnosti pro dolních deset miliónů, na druhé straně demokratická pravice bude vytvářet podmínky pro zhruba deset procent těch nejúspěšnějších, aby se stali ještě „úspěšnějšími“. To nejtragičtější, co by se však mohlo stát, je případ, kdy by se obě strany spojily do velké koalice.

Není většího omylu, kterého by se mohly obě dvě velké strany – ČSSD a ODS – dopustit. V takovém případě by se jim bezpochyby vládlo velice pohodlně, protože by dohromady měly výraznou – zřejmě i ústavní většinu v Poslanecké sněmovně. Jediné, ale podstatné, co by vadilo, by byl fakt, že ani jedna z nich by nemohla plnohodnotně
realizovat svůj vlastní program. A musela by v podstatných otázkách ustupovat programu druhé strany.

Důsledkem by bylo faktické programové bezvládí, které by otevíralo prostor extremistům na obou okrajích politického spektra. Programy obou hlavních stran by se vzájemně vyrušily, přičemž každá z nich by se vymlouvala na to, že ve velké koalici nemůže uskutečňovat to, co slibovala voličům. Není pochyb o tom, že by to vedlo k opodstatněnému zklamání z politiky takovéto vlády jak u voličů ČSSD, tak u voličů ODS.

Proto významnou roli bude hrát volební program, který bude jasný a zřetelný, který by nebyl rozmělněn programovými ústupky a shnilými kompromisy. Volby nevyhráváme především proto, abychom dosadili věrné straníky do rozhodujících pozic. Volby vyhráváme proto, abychom prosadili zájmy našich voličů. To první lze bezpochyby realizovat i ve velké koalici. To druhé nikoli.

(J. Paroubek je předseda vlády, M. Zeman byl předseda vlády a ČSSD)

Právo, 6. března 2006, Jiří Paroubek, Miloš Zeman