Potřeba čistého vína

Autor: Miroslav Grebeníček <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Právo, Vydáno dne: 09. 03. 2006

Když zavedení političtí komentátoři jako Alexandr Mitrofanov a Jiří Pehe interpretují má stanoviska k vývoji na předvolební politické scéně a přisuzují mi nejrůznější záměry, sluší se říci k tomu vlastní slovo. Především proto, že to, oč mi jde a čím jsem si vysloužil od Mitrofanova označení „demoliční“ a od Peheho „revoltující“ Grebeníček, lze vyjádřit velmi srozumitelně.

V Komunistické straně Čech a Moravy probíhá jako v každé vnitřně i navenek demokraticky jednající straně tříbení názorů a diskuse. Také před volbami je důležité nalívat veřejnosti čistého vína. Právě v té souvislosti jsem využil práva říci své mínění k tomu, jaká má být programově předvolební kampaň. Nevyslovil jsem přitom nic jiného, než že pro KSČM je důležité, aby se v demokratické soutěži stran zřetelně odlišila jak od stran pravice, tak také od sociální demokracie. Proč od pravice a jakou hrozbou pro životní standardy většiny občanů je tzv. Modrá šance ODS, není nutno čtenářům Práva blíže vysvětlovat. V čem se ale KSČM liší a chce oddělit od ČSSD, to si zaslouží znát neméně dobře.

KSČM se i v těchto volbách programově hlásí k myšlence změny stylu vládnutí a k utvoření plně demokratické, skutečně levicové vlády, která bude schopna efektivně řešit nezaměstnanost, bude sociálně vnímavější a důsledně protikorupčně zaměřená. Taková vláda by měla zásadně změnit dosavadní klientelistické metody vládnutí doma a reprezentovat republiku i v EU a na širší mezinárodní scéně důstojněji než dosud.

Bereme za slovo ty, kdo deklarují, že evropská integrace je demokratický proces, který má mít i sociální rozměr. Chceme a umíme racionálně hájit v evropských strukturách oprávněné zájmy republiky, a proto považujeme za nepřijatelné mlčet k postupům, které zvýhodňují tzv. staré členské státy, nebo sekundují nepřípustnému nátlaku silných na slabší.

Při vědomí historické zkušenosti a v respektu k občanům KSČM také nemůže a nesmí vyhovět požadavku vedení ČSSD, aby tolerovala nebo dokonce podporovala porušování ženevských konvencí a dalších norem mezinárodního práva ze strany spojenců v NATO, zejména USA. Uznáváme potřebu zajištění evropské bezpečnosti, ale jako demokratická strana nepodpoříme vojenskou politiku Severoatlantické aliance, která je založena na porušování Charty OSN a používání síly a hrozeb v rozporu s mezinárodním právem.

To vše jsem považoval za nutné, abychom sdělili občanům hned při oficiálním počátku volební kampaně. Jsem rád, že to takto pochopil můj nástupce Vojtěch Filip. Zkrátka ani demolice, ani revolta, ale práce pro republiku a její občany, shoda na důsledném prosazování a naplňování levicového programu.

Jednání s ČSSD, která opět koketuje s představou povolební koalice s pravicí včetně ODS, bude KSČM před volbami i po nich vést bez zbytečné shovívavosti ke slabinám sociálních demokratů, jako rovný s rovným. ČSSD a KSČM chápu jako dvě vlivné parlamentní strany, které by mohly více či méně společně čelit vyhraněné pravici. Právě proto nemůže nikdo od KSČM očekávat, že se stane pouze pasivním kolečkem v orloji našich politických soupeřů.

(Autor je poslanec KSČM)

Právo, 9. 3. 2006, Miroslav Grebeníček