Strana evropské levice roste

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 10. 03. 2006

V Itálii založili individuální členové EL sdružení
V neděli 12. února italští individuální členové EL založili v Perugii sdružení. Stalo se tak v průběhu mítinku pod názvem „Evropské alernativy: od Berlína po Řím hnutí oslovují Levici“, jehož se zúčastnili také Fausto Bertinotti, předseda EL a tajemník italské Strany komunistické obnovy (RCI) a Lothar Bisky, předseda německé Levicové strany.PDS.

Svobodná asociace individuálních členů italské sekce EL, jak se sdružení jmenuje, usiluje o to, stát se otevřenou sítí a živým centrem k vypracovávání a rozšiřování myšlenek v politice, kultuře, ekonomii a sociálních vědách, a tak přispívat k vzestupu nového politického subjektu, jehož cílem je radikální změna společnosti a ekonomiky. Umožnil to článek 6 Statutu EL, podle nějž se i osoby, které nejsou členy žádné z členských stran EL, mohou stát individuálními členy EL.

Diskuse v Perugii byla velmi bohatá, zahrnovala příspěvky intelektuálů, osobností, expertů z různých oblastí, a také jednotlivců, kteří vyjadřovali potřebu změny na základě svého osobního pohledu. Společným jmenovatelem byla potřeba radikálních změn a většina podporovala také politický nový jazyk.

(Prohlášení EL z 10. 3. 2006, přeložil jh)