Německo přijímá ochranu nad českými zeměmi

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Večerní České slovo, Vydáno dne: 15. 03. 2016

President českého státu dr. Hácha konal v noci na dnešek tříhodinový rozhovor s říšským kancléřem Hitlerem o budoucím poměru českých zemí k Německé říši. O výsledcích rozhovoru byla vydána tato úřední zpráva:

President českého státu dr. Hácha se dostavil v 1 hod 10 min. v doprovodu českého ministra zahraničí dr. Chvalkovského k poradě s Vůdcem v říšském kancléřství. Na čestném nádvoří vykonal president českého státu přehlídku čestné setniny oddílu SS, při čemž hudba hrála čestný pochod.

Vůdce přijal presidenta českého státu dr. Háchu ve své pracovně. Při rozmluvě byli přitomni s německé strany pruský ministerský generál polní maršálek Goering, který na přáni Vůdcova přerušil svou dovolenou v Italii a přijel do Berlína v 18 hodin. Rozpravy se zúčastnil i říšský ministr zahraničí šl. Ribbentrop. Po rozpravě, která trvala hodinu a třičtvrti, odebrali se president českého státu dr. Hácha a ministr zahraničí dr. Chvalkovský k poradám, jakož i k jednotlivým rozhovorům s maršálem Goeringem a říšským ministrem zahraničí šl. Ribbentropem.

Po znovuzahájení porad s Vůdcem ve 3 hod. 55 min. ráno byla podepsána následující dohoda: Vůdce přijal dnes českého presidenta dr. Háchu a ministra zahraničí dr. Chvalkovského na jejich přání v Berlíně v přítomnosti říšského ministra zahraničí šl. Ribbentropa. Při schůzce se jednalo otevřeně o vážné situaci, která nastala na dosavadním česko-slovenském státním území následkem událostí posledních týdnů. Na obou stranách se došlo souhlasně k přesvědčení, že cílem všech námah musí býti zajištění klidu, pořádku a míru v této části střední Evropy.

President českého státu prohlásil, že klade osud českého národa a České země s plnou důvěrou do rukou Vůdce Německé říše. Vůdce přijal toto prohlášení a rozhodl se, že přijímá český národ pod ochranu Německé říše a že mu zaručí autonomní vývoj národního života a jeho vlastní svébytnost.

Berlín 15. března 1939
Adolf Hitler, von Ribbentrop, dr. Hácha, dr. Chvalkovský

Pro nás Čechy nastává úděl malého sedmimilionoveho národa, který byl osudem postaven doprostřed životního prostoru velkého devadesátimilionového národa německého. S Německou říší máme víc něž čtyři pětiny společných hranic. Tvoříme s ní organickou jednotu hospodářskou. Toto postavení smí býti napříště jediným vodítkem, které bude určovati naše národní myšlení a usilování. K Německé říši budeme vedeni duchem upřímné loyality. V dobrém poměru k velkému sousedu náš národ nezahyne. Bude žít, pracovat, prospívat a zachová si vždycky nejdražší odkaz svých předků: svůj jazyk, svou kulturu, svou horoucí lásku k rodné zemi a lásku k svým velkým dějinám. Ani nejmenší národ, který má vůli k životu, nikdy nezemře!

Večerní České slovo, 15. března 1939