Pozvánka na film Pobaltský fašismus

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Pozvánka na akce, Zdroj: Res publica, Vydáno dne: 15. 03. 2006

Zveme Vás jménem sdružení Res publica na promítání dokumentárního filmu 23. března v Praze

Res publica, sdružení pro informace, publica@publica.cz, www.publica.cz

Pobaltský fašismus

Projekce filmu se uskuteční ve čtvrtek dne 23. března 2006 od 17.30 v sále č. 318 Klubu techniků, Novotného lávka 5, Praha 1.

V případě zájmu o rezervaci místa potvrďte svou účast na mailu publica@publica.cz


Proč jsme se rozhodli uskutečnit studijní projekci filmu

Pobaltský fašismus z produkce televizní stanice TV Kanal? Již delší dobu sledujeme se znepokojením aktivizaci různých přisluhovačů nacismu a také často nepokrytou snahu o jejich rehabilitaci v některých státech Pobaltí. Jsme navíc přesvědčeni, že takovéto snahy usilující o revizi pohledu na průběh a výsledky 2. světové války se hluboce dotýkají i nás. Také třeba proto, že např. estonští fašisté nesou spoluodpovědnost za vyvraždění transportu šesti set českých Židů.

Právě v estonském Tartu se v loňském roce uskutečnil 13. světový sjezd bývalých příslušníků 20. estonské divize SS. Sešlo se na něm okolo tisíce příslušníků SS z Estonska, Lotyšska, Litvy a dalších zemí. Zahájení sjezdu předcházela přehlídka, na níž účastníci defilovali pod standartami jednotek, v nichž za 2. světové války bojovali na straně německých nacistů. Pozdravné poselství účastníkům sjezdu zaslal ministr spravedlnosti estonské vlády.

Každoročně se např. v lotyšské Rize konají 16. března pochody, které jsou připomínkou legie Waffen SS, ve které bojovali lotyšští dobrovolníci. Před rokem pod ochranou policie pochodovali veteráni SS a naopak protestující antifašisté, často oblečeni do koncentráčnických šatů, jejichž protestní akci státní orgány zakázaly, byli perzekvováni. Pochod se koná také letos.

Není tomu dlouho, kdy jsme si připomínali 60. výročí Norimberského procesu. Ten v rozsudku uznal SS za zločineckou organizaci a shovívavý postoj k provokacím bývalých SS a jejich dnešním obdivovatelům a ochráncům je v příkrém rozporu s tímto výrokem. A i kdyby nešlo o právo, je zcela zřejmé, že jednou z hodnot, kterou na základě historické zkušenosti v Evropě lidé sdílí, je odpor k nacismu a fašismu.