Miroslava Moučková se stala členkou Rady ČTK

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 22. 03. 2006

PRAHA - Šéfredaktorku Haló novin Miroslavu Moučkovou sněmovna včera zvolila členkou Rady České tiskové kanceláře. Navrhl ji klub poslanců KSČM. V tajné volbě jí dalo hlas 83 ze 133 poslanců.

Oznámil to předseda sněmovní volební komise Pavel Hojda (KSČM). Člen rady podle zákona o ČTK nesmí mít funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí působit v jejich prospěch při výkonu své funkce v radě. Dále nesmí být členem orgánů společnosti, které provozují hromadné sdělovací prostředky, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Miroslava Moučková, která byla šéfredaktorkou Haló novin čtyři roky, svou funkci včera ukončila a bude se věnovat práci v radě. Člen rady tedy nesmí mít žádný finanční zájem na provozování hromadného tiskového prostředku, vyloučen je i vztah pracovněprávní.

Rada je po včerejšku kompletní, sedmičlenná. Mimo jiné jmenuje a odvolává generálního ředitele ČTK a schvaluje rozpočet agentury. Volební období člena rady je pětileté.

ČTK funguje na základě zákona z roku 1992, z něhož vyplývá její veřejnoprávní statut. Nedostává však žádné dotace ze státního rozpočtu, nevybírá koncesionářské poplatky a veškeré náklady hradí ze své komerční činnosti.

Haló noviny, 22. 3. 2006, (ku)


Vážené čtenářky a čtenáři

Vážené čtenářky a čtenáři,

jak jste se dozvěděli ze zpravodajství, včera mě Poslanecká sněmovna na návrh klubu KSČM zvolila členkou Rady ČTK. Velmi si vážím této volby.

Výkon funkce členky Rady ČTK je ovšem neslučitelný s prací v hromadném sdělovacím prostředku i s výkonem stranických funkcí. Včera jsem proto rezignovala na funkci šéfredaktorky Haló novin i na funkce členky Pražské rady KSČM a OV KSČM v Praze 7. Splnila jsem zákonné podmínky a v této chvíli se loučím s Vámi, milé čtenářky a čtenáři, po patnácti letech práce v Haló novinách.

Prožili jsme společně za tu dobu mnohé. Jsem šťastná, že jsem pracovala v kolektivu lidí, kteří se nikdy nespokojili s dosaženým. Především za čtyři roky, co jsem řídila náš deník, jsme společně s redaktory, lamači, korektory, písařkami, sekretářkou, řidičem, zkrátka se všemi, kteří Haló noviny připravují, zvládli zásadní změny v rozsahu a obsahu novin. Měli jsme vždy radost, když píšete, že se vám deník líbí, že v něm nacházíte oporu ve svém životě, že si bez něj nedokážete představit své ráno. Že je pro vás zdrojem zajímavých a důležitých informací. Přeji celé redakci i svému nástupci, o němž se v těchto dnech rozhodne, aby dále zkvalitňovali Haló noviny tak, aby si získávaly další nové čtenáře.

Začínám v nové práci a vím, že její nároky jsou jiné. Určuje je zákon a jeho prosazování v práci ČTK v dodržování objektivnosti a všestrannosti informací pro svobodné utváření názorů považuji za důležité poslání. Je těžké se loučit s prací, kterou jsem milovala, a s vámi, čtenářky a čtenáři, kteří jste byli mými blízkými. Přeji Vám hodně osobního štěstí, radosti a úspěchů.

Miroslava Moučková, 22. března 2006