Společně to dokážeme

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 27. 03. 2006

Od státu stran ke státu občanů
Otevřená výzva všem občanům připravená aktivisty Hnutí za přímou demokracii.

Prakticky všichni občané si přejí žít ve spravedlivé a prosperující společnosti obklopeni zdravým životním prostředím. Skutečné jednání politických stran je ale z tohoto pohledu pro mnohé z nás velkým zklamáním. Místo věcného řešení našich společných problémů se politikové věnují především svým stranickým a osobním zájmům a celý systém je prorůstán korupcí. Pro skutečné požadavky občanů je současný politický systém naprosto neprůchodný. Je nutné najít východisko z této situace.

Jediným legitimním zdrojem politické moci v našem státě jsou občané. Tu ve volbách politikům jen dočasně propůjčují. Podle našeho společného přesvědčení je proto nejlepším řešením zvýšení přímého vlivu občanů. Je to první krok k možnosti transformovat politický systém vůbec.

Jen občané jako celek mají totiž skutečný zájem na:

K tomu je však nutné získat legální nástroje k prosazení těchto společných zájmů, které nám dosud citelně chybí.

Obracíme se proto na všechny občany, občanské iniciativy i politické strany s výzvou ke společnému úsilí za jejich prosazení do našeho právního systému. Za takové nástroje považujeme instituty přímé demokracie, mezi něž patří zejména:

Naše úsilí se ovšem nesmí zastavit na hranicích našeho státu. Vyjadřujeme v této souvislosti naši podporu sjednocování Evropy, ale požadujeme, aby i toto sjednocování bylo založeno na výše uvedených principech přímé demokracie.

Nechceme převzít moc. Chceme změnu současného systému, který shledáváme demokratickým pouze formálně a požadujeme jeho vylepšení tak, aby názory občanů musely být politiky skutečně respektovány a politici se jimi řídili. V tomto úsilí se spojujeme my všichni, politické i nepolitické organizace, skupiny a jednotlivci. Věříme, že společným úsilím všech zainteresovaných občanských iniciativ i občanů samotných se nám to podaří prosadit.

Zavazujeme se, že své cíle budeme prosazovat nenásilně a shodujeme se na odmítnutí jakékoliv diskriminace (rasové, sexuální, věkové, ekonomické, jazykové, vzdělanostní či jakékoliv jiné) a nebudeme zvýhodňovat žádnou skupinu lidí oproti jiné.

Vyzýváme všechny jednotlivce, fyzické i právnické osoby, všechny politické i nepolitické subjekty, všechny ziskové i neziskové organizace, všechny náboženské i nenáboženské skupiny, aby se k nám připojily a podpořily naše cíle a nebo s nimi alespoň vyjádřily své sympatie a pomohly nám při šíření této výzvy.

Dovolujeme si pozvat všechny zájemce na společné setkání v září 2006 do Prahy. Tématem tohoto setkání bude možná spolupráce a volba strategie při prosazování některého či všech těchto požadavků a její konkrétní podoba. Přesný termín a místo konání společného setkání bude zájemcům upřesněn měsíc předem.

Zájemce prosíme o předběžný kontakt a vyjádření zájmu o účast na adrese:

e-mailem: valachova@email.cz

poštou:
Hnutí za přímou demokracii
PO. BOX 12
603 12 Brno 3

V případě vašeho zájmu bude vaše jméno uvedeno mezi signatáři výzvy na webových stránkách: http://hzpd.unas.cz.

Za Hnutí za přímou demokracii
Dr. Milan Valach
mluvčí

K výzvě je možné se elektronicky připojit ZDE.