Diskutujte v rámci „plánu D“

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Pozvánka na akce, Vydáno dne: 03. 04. 2006

Loňské zablokování procesu ratifikace „Ústavy pro Evropu“ referendy ve Francii a Nizozemí snad přivedlo Komisi EU k hlubšímu pochopení zásadního omylu, že návrh tak důležitého dokumentu, jakým ústava EU nepochybně je, připravovaly národními parlamenty vybrané politické elity v Konventu bez široké všelidové diskuse.

Komise se rozhodla přispět k této diskusi „plánem D“, který má znamenat dialog, diskusi a demokracii a který by měl napomoci navrátit pošramocenou reputaci EU v očích občanů jejích členských států.

Nechme teď stranou otázku, jak daleko je rozhodnuta Komise - v součinnosti s národními elitami - nechat diskusi o žádoucí podobě EU zajít. Osobně si myslím, že to zatím ještě ani sama neví.

Podstatné však podle mne je s onou diskusí neprodleně začít. Proto jsem s uspokojením přivítal moderovanou internetovou diskusi, kterou Komise zřídila na webové stránce „Debate Europe“. Takže zahřejte své klávesnice.

Diskutérům zdar.

Milan Neubert, 3. 4. 2006