Prohlášení předsedy Strany evropské levice

Autor: Fausto Bertinotti <(at)>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 04. 04. 2006

Francouzští studenti, mládež i pracující, představující velkou většinu francouzské populace, půjdou 4. dubna do ulic, aby znovu demonstrovali proti „první pracovní smlouvě“ (CPE), a tudíž proti zvyšování nejistoty v práci a v lidském životě dnes i zítra.

Podobně jako loni 29. května, kdy Francouzi odmítli ústavní smlouvy, i dnes zvedají svůj hlas proti napadení svých práv, proti zvyšování nejistoty a proti neoliberalismu. Velké demonstrace ukazují, že neoliberalismus selhal, že zdaleka nesplnil svůj slib skvělé budoucnosti, že vede ke společenské katastrofě, proti níž mládež bojuje.

Jejich boj je i bojem naším, protože deregulace trhu práce, která je obsahem CPE, neovlivňuje pouze Francii. Je to spíše součást společné strategie, dohodnuté na summitu EU v Lisabonu v roce 2002, jejímž cílem je demontáž práv pracujících a která dláždí cestu budoucnosti zbavené práv úplně. Proto musíme proti této politice vystupovat všude.

Strana evropské levice podporuje boje mládeže, studentů a francouzského lidu a požaduje stažení CPE.

Fausto Bertinotti, 3. 4. 2006