K Bolkesteinově direktivě

Autor: Francis Wurtz <(at)>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 14. 04. 2006

Prohlášení Francise Wurtze, předsedy frakce GUE/NGL v Evropském parlamentu, k druhé verzi Směrnice o službách, předložené 4. dubna Evropskou komisí v reakci na usnesení Evropského parlamentu.

V každé bitvě stojí za to správně vyhodnocovat jednotlivé etapy. Nelze podceňovat dosažené úspěchy – to by vedlo k defétismu – ani přeceňovat domnělé zisky, protože tím bychom riskovali budoucí deziluzi. Kam jsme tedy dospěli, pokud jde o tzv. Bolkesteinovu direktivu? Úspěchy protivníků původního textu jsou nepopiratelné. Odstranění odkazů na „princip země původu“ a úprava jeho účinné použitelnosti, to jsou nejviditelnější porážky ustědřené zarytým stoupencům liberální Evropy. Vyloučení řady oblastí z působnosti směrnice a potvrzení kontrolní pravomoci hostitelského státu – ačkoliv jen omezené, podmíněné a nesnadno uplatnitelné – to nejsou právě zanedbatelné body. Dodejme, že vyloučení pracovního zákonodárství [z působnosti směrnice] nás vrací k platnosti dnešní legislativy. Z tohoto hlediska budeme pečlivě zkoumat nový text předložený Komisí. Bude-li se zdát, že se Komise snaží dobýt zpět část území, z nějž musela ustoupit, zejména získat určité apriorní právo kontroly, bude to pro nás nepřijatelné. Potvrdí-li se, že komise začlenila do nové verze návrhu směrnice požadavky Parlamentu, bude to jak známkou rostoucí síly našeho shromáždění v evropském „trojúhelníku“ institucí, tak také (a snad především) potvrzením strukturálního působení nárůstu účasti občanů v evropské debatě, zejména od jistého data, od 29. května 2005 [referendum o Evropské ústavě ve Francii]. Právě proto naše skupina vůbec nechce ignorovat tento vývoj. Ale každopádně: měly dosažené výsledky ten účinek, aby zablokovaly urychlování konkurence mezi pracujícími, proti němuž naši spoluobčané stále více a ve větších masách protestují? To je pravá otázka, a naše odpověď zní NE! Pomineme-li zmíněné „výjimky“, obsahuje upravená směrnice pravidla, která zavádějí integraci, založenou v konečném důsledku ne už na harmonizaci zákonodárství, ale na svobodě trhu. V tomto ohledu si bude současný stav „acquis communautaire“ zasluhovat obnovenou pozornost. Zejména v době rozšiřování EU o státy, které mají sociální standardy přitažlivé pro ekonomické a politické představitele posedlé „snižováním nákladů“ a odstraňováním „překážek konkurenceschopnosti“ v oslavované „ekonomice volného trhu s volnou a nezkreslenou konkurencí“! Jak jsme připraveni zlomit tuto regresivní logiku? V čase velké otevřené debaty o buducnosti Evropy je toto ústředním tématem, které navrhuji k diskusi, zejména pro levici.

Strasbourg, 4. dubna 2006
Překlad jh podle oficiální anglické verze s přihlédnutím k francouzskému originálu