Záhuba lodi „Titanic“

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Národní politika, Vydáno dne: 15. 04. 2006

Z Londýna, 16. dubna. (Tel. tisk. kanc.) Za noci usilovali úředníci bezdrátových stanic na americkém pobřeží nepřetržitě obdržeti zprávy z lodí, jež spěchaly na pomoc lodi „Titanic“, když obdržely její signály. Zprávy, jež obdržely, pravily, že první pomocná loď, jež dosáhla místa katastrofy, mohla jen ještě zjistiti, že „Titanic“ se o 2. hod. 20 min. potopila, za 4 hodiny po srážce s ledovcem. Bylo viděti jen trosky a několik člunů s cestujícími.

Z Nového Yorku, 16. dubna. (Tel. t. k.) „Virginian“ sděluje, že připlula příliš pozdě a že nemá žádné zachráněné. Též „Parisian“ nepřijal žádné zachráněné. Počet zachráněných na lodi „Carpatia“ činí dle nejnovějších zpráv 800, dle toho zahynulo tudíž asi 1550 osob.

Z Nového Yorku, 16. dubna. (Tel. tisk. kanc.) „White Star Line“ prohlašuje úředně, že dle bezpečné zprávy obnáší počet zachráněných 868 osob, s nimiž „Olympic“ přibude ve čtvrtek odpoledne do Nového Yorku. Z Terstu, 16. dubna. (Tel. t. k.) Zdejší agentura Cunardovy linie dostala tento telegram z Liverpoolu: Parník „Carpatia“, který 11. t. m. vyplul z Nového Yorku do Terstu, vrátil se do Nového Yorku se zachráněnými cestujícími parníku „Titanic“.

Národní politika, 17. dubna 1912