Za demokratickou a sociální republiku

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 06. 05. 2006

V České republice se množí projevy politického násilí, jež ohrožuje samotný ústavní řád, demokratické instituty státu, principy demokracie. Skupina mužů zbila komunistického poslance, ústavního činitele řádně zvoleného v legitimních volbách. Policista chránící „pokojnou demonstraci neonacistů“ ztýral za přihlížení svých kolegů kandidátku Zelených pro parlamentní volby, která proti této demonstraci protestovala. Uvedené incidenty nejsou pouze dílem náhody, jednotlivců nebo izolovaných skupinek. Jsou špičkou ledovce, brutálními projevy současné politické atmosféry v naší zemi.

Tuto atmosféru cíleně podněcují mimo jiných také autoři „projektu dekomunizace“. Údajně kulturní kampaň, jejímiž jsou iniciátory, častuje své protivníky výrazy jako „tupé stádo“ a „svině“, na rádoby vtipných tričkách je vykresluje jako terč pro střelnou zbraň nebo figuru visící na šibenici. Kampaň má značnou podporu sdělovacích prostředků. Urovnává cestu lidem, kteří vychvalují Pinocheta a obdivují Franka.

Je znepokojivé, když se politicky cílená brutalita projevuje v zásazích policie. Zvlášť znepokojivé pak je, když taková brutalita získává přímou či nepřímou podporu státních orgánů, politiků a dokonce i ústavních činitelů. Příkladem je činnost Českého centra ve Vídni a podpora, kterou tomuto centru poskytuje ministr zahraničí lidovec Cyril Svoboda.

Za vnější podobou těchto incidentů a kampaní se skrývá, jako už mnohokrát v minulosti, vědomé či neuvědomované tažení proto demokracii. Jeho osnovatelé chtějí nastolit politickou nerovnost, rozdělit lidi na občany první a druhé kategorie, prosadit ve společnosti politický rasismus.

Lidé, kteří si váží demokracie, nemohou zůstat tváří v tvář tomuto procesu nečinní. Přichází okamžik, kdy je nutné postavit se na obranu demokracie. Uvědomujeme si přitom, že úsilí o demokracii musí být nutně spjato s úsilím o sociální spravedlnost. První nemůže uspět bez druhého. Je také příznačné, že síly vedoucí útok proti demokracii jsou do značné míry totožné s těmi, které prosazují likvidaci sociálního státu.

Proto se scházíme, abychom založili občanskou iniciativu „ZA DEMOKRATICKOU A SOCIÁLNÍ REPUBLIKU“ jako trvalé fórum pro obranu a naplňování demokracie v České republice, současně s obhajobou myšlenky sociální spravedlnosti jako předpokladu demokracie. Toto fórum je otevřeno jednotlivcům i skupinám, všem, kdo souhlasí s jeho východisky. Naše iniciativa je nadstranická. Jejím účelem není poskytování podpory žádné politické straně ani účast v předvolebním boji. Jejím hlavním cílem, spojujícím všechny její přívržence, je skutečně demokratická republika.

Scházíme se v symbolický den. Právě před jedenašedesáti lety skončila v Evropě II. světová válka bezpodmínečnou kapitulací hitlerovského Německa. Byla to těžká porážka nacismu, který upíral rovná práva jiným národům a rasám, ale i příslušníkům vlastního národa, kteří měli jiné názory. Nebyla to však porážka definitivní. Na různých místech světa se probouzejí pohrobci. Musíme se proti nim postavit, ve svém vlastním i obecném zájmu. V Evropě a ve světě nebudeme sami.

* * *

PETICE

Vycházejíce z tohoto stanoviska se obracíme na vládu a parlament České republiky s následujícími požadavky.

Praha, 8. května 2006


Návrh prohlášení a textu petice ze dne 6. 5. 2006