Český lid povstal proti okupantům

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Zdroj: Rudé právo, Vydáno dne: 07. 05. 2006

Hlasatel Zdeněk Mančal volá rozhlasem o pomocVytrváme a zvítězíme!
Lide český!
Česká národní rada jako představitelka revolučního hnutí českého lidu a jako zmocněnec vlády Československé republiky v Košicích se ujímá dnešním dnem moci vládní a výkonné na území Čech, Moravy a Slezska. Pod údery hrdinných spojeneckých armád a pod údery aktivního odporu českého lidu zanikl tak zvaný Protektorát Čechy a Morava, který nám byl Němci vnucen, a tím zanikla veškerá správní moc, vykonávaná protektorátní vládou a německými úřady.

Bývaly ministerský předseda Protektorátu Bienert prohlásil vůči Národní radě, do jejíž schůze se osobně dostavil, že se podrobuje opatření České národní rady jakožto jediného oprávněného vládního činitele, pověřeného československou vládou v čele s presidentem dr. Edvardem Benešem.

V čele České národní rady jest universitní profesor dr. Albert Pražák, místopředsedy Národní rady jsou Josef Smrkovský za komunistickou stranu československou, dále dr. Josef Kotrlý, bývalý sociální demokrat, Vilém Schaffer za katolíky, dr. Otakar Machotka, bývalý národní socialista, inž. Jaromír Kafka za revoluční hnutí zemědělců. Generálním tajemníkem Národní rady jest Josef Kubát za revoluční odborové hnutí. V čele vojenské komise Národní rady jest kapitán Jaromír Nechanský, zástupce velícího generála partyzánských a parašutistických oddílů v českých zemích, a předsedou komise tiskové jest Lumír Čivrný. Vedením správy hlavního města Prahy a vytvořením pražského Národního výboru byl rozhodnutím Národní rady pověřen dr. Václav Vacek.

Česká národní rada obrací se v této historické chvíli k českému obyvatelstvu s výzvou, aby bylo v bojové pohotovosti a čekalo na další pokyny a opatření České národní rady.

V Praze 5. května 1945
Česká národní rada

Rudé právo, 6. 5. 1945