Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 06. Zákony, Vydáno dne: 11. 05. 2006

o volbě členů České národní rady

Národní shromáždění Československé socialistické republiky zvolilo, na návrh ústředního výboru Národní fronty podle §4 odst. 2 zákona č. 77/1968 Sb., o přípravě federativního uspořádání Československé socialistické republiky, tyto členy České národní rady:

 1. Adam Čestmír, JUDr.
  zástupce ředitele Ústavu skladového hospodářství, Praha
 2. Aubrecht Jan
  vedoucí ekonom výr. družstva Libena, Vesec u Liberce
 3. Bardoňová Jana, Ing.
  ekonomka závodu Výstavba a údržba Škoda, Plzeň
 4. Battěk Rudolf, Ing.
  odborný pracovník Sociologického ústavu ČSAV, Praha
 5. Beneš František
  krajský tajemník ČSS, Ostrava-Poruba
 6. Bláha František, MUDr., prof.
  předseda českého výboru SPB, Praha
 7. Brada Stanislav, Ing.
  projektant-rozpočtář, Pozemní stavby, Plzeň
 8. Buchta Alois
  studující elektrotechnické fakulty VÚT v Brně
 9. Burian Jiří, Ing.
  poslanec NS, tajemník Středočeského KV KSČ, Praha
 10. Císař Čestmír, PhDr.
  tajemník ÚV KSČ, Praha
 11. Coufal Alois
  poslanec NS, člen JZD Nasobůrky, okres Olomouc
 12. Černovský Václav, Ing.
  předseda Ústřední rady pracující mládeže, Praha
 13. Černý Ludvík
  primátor hl. m. Prahy
 14. Červenka František
  předseda Středočeského KNV, Praha
 15. Čivrný Lumír
  spisovatel, Praha
 16. Dohnal Lubomír
  místopředseda NS, Gottwaldov
 17. Dutková Eva, JUDr.
  státní notářka, Přerov
 18. Erban Evžen
  předseda Správy státních hmotných rezerv, generální tajemník ÚV NF, Praha
 19. Fischerová Miluše
  předsedkyně ÚV Čs. svazu žen, Praha
 20. Fleyberk Jiří
  poslanec NS, ústřední tajemník ČSS, České Budějovice
 21. Frank Eduard
  předseda průmyslové komise ONV, Prostějov
 22. Frank Vítězslav
  dělník, předseda CZV-KSČ státní statek, Razová, okres Bruntál
 23. Galuška Miroslav
  ministr kultury a informací, Praha
 24. Gärtner Rudolf
  předseda JZD Dymokury, okres Nymburk
 25. Goldstücker Eduard, PhDr., prof.
  prorektor filosofické fakulty KU, předseda Svazu čs. spisovatelů, Praha
 26. Haas František
  zaměstnanec Strojtexu, Dvůr Králové
 27. Hašplová Božena
  zástupce ředitele ZDŠ, Šumperk
 28. Hechtová Marie
  ústřední školní inspektorka, Praha
 29. Hejzlar Zdeněk
  ředitel školy v Ostravě
 30. Hlásek Miloslav
  místopředseda ÚV ČSM, Praha
 31. Hlaváček Miroslav
  místopředseda ÚV ČSTV, Praha
 32. Holatová Marie
  poslankyně NS, mistrová pletárny, n. p. LOANA, Valašské Meziříčí
 33. Hrabal Václav, JUDr.
  poslanec NS, soudce krajského soudu, Ostrava
 34. Hrdlička Jiří
  redaktor Svobodného slova, České Budějovice
 35. Hübl Milan, doc.
  rektor Vysoké školy politické ÚV KSČ, Praha
 36. Hübner Jaroslav
  hudební skladatel, Hradec Králové
 37. Charvát Josef, MUDr., DrSc., akademik,
  univ. profesor, přednosta III. interní kliniky fakultní nemocnice, Praha
 38. Chlad Rudolf
  vedoucí odboru organizace a techniky řízení, Pozemní stavby, Karlovy Vary
 39. Chytil Václav, JUDr.
  úředník n. p. PREFA, Veselí n. M.
 40. Icha Maxmilián
  poslanec NS, inspekční elektrikář, Ostrava-Poruba
 41. Indra Alois
  poslanec NS, tajemník ÚV KSČ, Praha
 42. Ircing Václav
  poslanec NS, důstojník, Domažlice
 43. Jedlička Věroslav
  poslanec NS, finanční ekonom odboru zemědělství Jihomoravského KNV, Brno
 44. Jelínek Jan
  předseda Severočeského KNV, Ústí n. L.
 45. Jičínský Zdeněk, DrSc.
  docent, proděkan právnické fakulty KU, Praha
 46. Kabelka Jiří, Ing.
  inspektor pro těžbu lesních závodů, Nové Hrady
 47. Kácl Karel, MUDr., Dr. tech. věd, Ing., DrSc.
  univ. profesor, ředitel Ústavu pro lékařskou chemii, Praha
 48. Kantor Emil
  horník, předseda MěstNV, Karviná
 49. Kaňková Jana
  referentka organizace a techniky řízení n. p. Svit, Gottwaldov
 50. Karhan Jaroslav
  poslanec NS, předseda JZD, Henčlov
 51. Kaše Vlastimil, Ing.
  vedoucí odboru účetnictví n. p. ČKD závod Lokomotivka, Praha
 52. Kašpar Vlado, RSDr.
  předseda Ústředí novinářů ČSSR, předseda Svazu českých novinářů, šéfredaktor čas. Signál, Praha
 53. Kempný Josef, Ing., CSc.
  předseda MěstNV, Ostrava
 54. Klíma Antonín
  vedoucí výrobně technického útvaru Spolku pro chemickou a hutní výrobu, závod Chemkov, Mlýny
 55. Klokočka Vladimír, JUDr. CSc.
  docent právnické fakulty KU, Praha
 56. Kolaříková Heda
  ředitelka podniku Drobné zboží, Jihlava
 57. Kolářová Růžena
  poslankyně NS, perleťářská dělnice, n. p. Knoflíkářský průmysl, Žirovnice
 58. Kouba Jindřich
  předseda Jihočeského KNV, Č. Budějovice
 59. Koutný Václav
  předseda finanční komise Středočeského KNV, Praha
 60. Kovařík Josef
  předseda MěstNV, Blansko
 61. Kozák Antonín
  poslanec NS, předseda JZD Nový zítřek v Podůlší, Jinolice
 62. Krejčí Vítězslav
  poslanec NS, předseda JZD, ve Zborovicích, Slížany
 63. Kříž Ivan, JUDr.
  spisovatel, předseda Brněnského literárního střediska, Brno
 64. Kučera Bohuslav, JUDr.
  ministr spravedlnosti, Předseda ÚV Čs. strany socialistické, Praha
 65. Kučera Jaroslav
  frézař, n. p. ESKA, Cheb
 66. Kučera Václav
  poslanec NS, předseda JZD, Šmolovy
 67. Kůrka Václav
  krajský tajemník ČSS v Českých Budějovicích, Suché Vrbné
 68. Lacina Jiří, MVDr.
  poslanec NS, okresní veterinární lékař, Chrudim
 69. Latner Jan
  poslanec NS, předseda ONV, Chomutov
 70. Lochner Josef
  horník, předseda PV ROH Důl Vítězného února, Záluží u Mostu
 71. Losseová Jarmila
  dělnice, tajemnice OV Čs. svazu žen, Rychnov n. Kněž.
 72. Macura Josef, JUDr.
  pracovník Krajského pedagogického ústavu, v Ostravě, Český Těšín
 73. Mach Miroslav
  modelář, předseda ZV ROH AZKG, Praha
 74. Machač Jaromír, PhDr.
  generálpor. náměstek ministra národní obrany, Praha
 75. Malíř František, PhDr., prof.
  ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV, předseda českého ÚV SČSP, Praha
 76. Matějka Miloš, JUDr.
  vedoucí zásobování n. p. Automobilové závody Kvasiny, Rychnov n. Kněž.
 77. Matějková Anna, RNDr.
  okresní lékárnice OÚNZ, Kutná Hora
 78. Matyáš Mirko, JUDr.
  místopředseda Severočeského KNV, předseda komise pro výstavbu a životní prostředí, Ústí n. L.
 79. Mazálek Antonín
  strojní zámečník, TOS Kuřim
 80. Mička Emanuel
  úředník OÚNZ, Moravská Třebová
 81. Michele František, Ing.
  vedoucí oborový inženýr Výzk. ústavu energetických zařízení n. p. První brněnská strojírna, Brno
 82. Miková Marie
  místopředsedkyně NS, Praha
 83. Mikeska Jan
  dělník, Východočeské chemické závody Synthesia Semtín, Pardubice
 84. Motlík Václav
  předseda JZD Velký Říjen v Horšicích
 85. Neuman Jan
  vnitropodnikový kontrolor výr. družstva Konekta, Brno
 86. Novotný Václav
  horník n. p. Uranové doly, Příbram
 87. Onderek Zdeněk
  mistr n. p. NHKG, Ostrava-Kunčice
 88. Pacovský Rudolf
  tajemník ÚRO, Praha
 89. Pánek Václav, Ing.
  pracovník Předsednictva vlády, předseda České rady Vědeckotechnické společnosti, Praha
 90. Pařízek Karel
  poslanec KNV, konstruktér n. p. České vagónky v České Lípě, Stvolinky
 91. Pátková Božena, JUDr.
  členka advokátní poradny, Praha
 92. Pauly Jan
  ústřední tajemník Čs. strany lidové, Praha
 93. Pecka Vlastimil
  poslanec NS, strojní zámečník, Beroun
 94. Pelnář Jan
  předseda Západočeského KNV, Plzeň
 95. Petřík Jaromír, Ing.
  ředitel státního statku Černá v Pošumaví
 96. Piverka Valter
  technik na Dole 25. února ve Vintířově, Chodov
 97. Pokorná Alena, Ing.
  poslankyně NS, vedoucí střediska racionalizace a normalizace práce n. p. Bytex, Vratislavice n. N.
 98. Polochová Zdeňka, Ing.
  úřednice n. p. VŽKG, Ostrava-Vítkovice
 99. Pospíšil Antonín
  poslanec NS, předseda Čs. strany lidové, Praha
 100. Procházka Čeněk
  poslanec NS, podnikový ředitel Závodu J. Fučíka v Brně
 101. Ptáček Milan, Ing.
  náměstek předsedy ONV, Uherské Hradiště
 102. Rubín Jiří
  tajemník sekretariátu ÚV ČSL, Praha
 103. Rudolf Josef
  poslanec NS, vedoucí šlechtitelské stanice, Branišovice
 104. Rusek Antonín, Ing., CSc.
  docent elektrotechnické fakulty VUT, Brno
 105. Rýdlová Regina, MUDr.
  zástupce ředitele OÚNZ Žďár n. Sáz., ředitelství v Novém Městě n. M.
 106. Rychtrmoc Zdeněk
  zámečník cechu mostárna, n. p. Chepos, ZVU Hradec Králové
 107. Rybář Petr
  posluchač Vysoké školy ekonomické, předseda Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy, Praha
 108. Setínský Richard, Ing.
  vedoucí technického oddělení, n. p. Státní lesy, ředitelství Brno
 109. Sluka Bohumil
  krajský tajemník ČSL, Plzeň
 110. Smrčka Ladislav
  předseda Svazu výrobních družstev, Praha
 111. Snížková Liběna
  učitelka, Telč
 112. Sobotníková Olga, JUDr.
  pracovnice ONV v Břeclavi, Valtice
 113. Souček Jiří, Ing.
  vedoucí technologické skupiny n. p. Synthesia, Kolín
 114. Soukup Josef
  kulič skla n. p. Lustry, Nový Bor
 115. Springer Erich, MUDr.
  přednosta chirurgického oddělení nemocnice v Rumburku
 116. Suchopárek Miroslav
  mistr n. p. Spojené ocelárny Kladno, Slaný
 117. Svoboda Ludvík
  poslanec NS, frézař-nástrojař n. p. Jawa, Týnec n. Sáz.
 118. Svoboda Miroslav, Ing.
  poslanec NS, náměstek ministra zemědělství, Hlásná Třebáň
 119. Šik Oto, akademik
  místopředseda vlády, Praha
 120. Šikolová Jarmila
  předsedkyně ZV ROH PZO Jablonex, v Jablonci n. N., Mšeno n. N.
 121. Šimon Bohumil, Ing., CSc.
  vedoucí tajemník MV KSČ, Praha
 122. Šimsa Jiří, MUDr.
  lékař OÚNZ, Vsetín
 123. Škrobánek Richard
  krajský tajemník ČSL, Gottwaldov
 124. Šmejkalová Blažena
  poslankyně NS, účetní-ekonomka JZD Nástup Žabovřesky n. O., Radovesice
 125. Špaček Josef, JUDr.
  vedoucí tajemník KV KSČ Jihomoravského kraje, Brno
 126. Špaňúr Jan, MUDr.
  lékař OÚNZ Frýdek-Místek, Třinec
 127. Štrougal Lubomír, JUDr.
  místopředseda vlády, předseda Hospodářské rady, Praha
 128. Šulc Stanislav
  důchodce, Brno
 129. Tlustý Andrej, JUDr.
  člen advokátní poradny, Teplice
 130. Toman František
  poslanec NS, náměstek ministra práce a sociálních věcí, Ratíškovice, okres Hodonín
 131. Touška František
  šéfredaktor Lidové demokracie, Praha
 132. Tůma Václav, Ing.
  předseda JZD, Chelčice
 133. Turečková Jiřina
  poslankyně NS, tajemnice OV KSČ Opava
 134. Turek Adolf, PhDr.
  vedoucí II. odd. státního archivu, Opava
 135. Ungrád Bohuslav
  zástupce přednosty stomatologického odd. OÚNZ Ústí n. O., poliklinika Žamberk
 136. Václavík Antonín, PhDr., CSc.
  doc. filosofické fakulty Palackého university v Olomouci
 137. Valášková Světla
  mykařka n. p. Jitex, Písek
 138. Válek František, JUDr.
  úředník, Frýdek-Místek
 139. Veltruský Ladislav, dr., CSc.
  rektor Vysoké školy ekonomické, Praha
 140. Víšek Petr, Ing.
  ekonom Městského výboru ČSM v Praze
 141. Vitáček Jaroslav, RSDr.
  předseda Středočeského KV NF, tajemník KV KSČ, Praha
 142. Vlček Vladislav, RNDr., PhMr.
  ministr zdravotnictví, Praha
 143. Vobořilová Helena
  švadlena, Zruč-Seneč, okr. Plzeň-sever
 144. Vodička Zdeněk
  člen rady Středočeského KNV, zástupce ústř. taj. ČSS, Praha-Libuš
 145. Vondrouš Věroslav
  poslanec NS, plánovač okresního zemědělského sdružení, Pardubice
 146. Voska Václav
  zasloužilý umělec, člen Městských divadel pražských, Praha
 147. Vybral Vladimír, JUDr., prof.
  vědecký pracovník ČSAV, Brno
 148. Vyhnálek Oldřich
  úředník, Státní statek, Brno
 149. Wichterle Otto, Ing., Dr. techn. věd, DrSc., akademik
  ředitel Ústavu ČSAV makromolekulární chemie, předseda přípravného výboru Svazu vědeckých pracovníků, Praha
 150. Zahradník Jiří, Ing.
  vedoucí střediska n. p. Pozemní stavby, Pardubice

Smrkovský v. r.