Antikomunistický útok v České republice

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 14. 05. 2006

Stanovisko Výkonného výboru Strany evropské levice

Antikomunistická kampaň v České republice v předvolebním období, poté co nabyla různých forem v médiích (vč. médií pod kontrolou státu) a dokonce i v různých státních institucích, vyvrcholila fyzickým útokem proti jednomu z vedoucích politiků Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM).

V noci 25. dubna byl Jiří Dolejš, místopředseda KSČM a poslanec Parlamentu České republiky, napaden a zbit cestou ze sněmovny domů. Ačkoliv, pokud jde o zjištění pachatelů a vysvětlení přesných motivů a způsobu jejich útoku, nebylo dosud vyšetřování úspěšné, jedno je jisté už teď. Pozadím tohoto útoku a zejména určitých známek podpory podobných činů, jaké se ukazují u povážlivé části české společnosti, jsou především pokusy vylučovat komunisty a celou radikální levici z českého politického života. Stupňování tohoto přístupu bylo během posledních měsíců jasně pozorovatelné u části českých politických elit a ve veřejných sdělovacích prostředcích.

Evropská levice byla zprávou o útoku silně dojata, přeje Jiřímu Dolejšovi rychlé uzdravení a vyjadřuje solidaritu s ním a KSČM. Současně bychom rádi vyjádřili náš zájem o stálý demokratický vývoj politického života v České republice a všech státech EU. Jsme přesvědčení, že násilné útoky proti levici, jak fyzické tak verbální, ohrožují demokracii, je třeba se jim vyhnout a mělo by jim být zabráněno právními prostředky.

VV SEL, Vídeň, 14. května 2006

Anglický originál textu naleznete ZDE.