Nerovná daň!

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 26. 05. 2006

Jen pár informací vybraných z ČSÚ a dopočítaných jinou kalkulačkou, než nabízí ODS.

Nejdříve:

Daň ze mzdy

Současný stav:

V současném systému daně zaměstnanec v pásmu do 16 000 Kč. (192000Kč. r.) odvede na dani z příjmu: 32 940 Kč. Při 15% zdanění by odvedl na dani ze stejné částky: 28 800Kč. Ušetřil by přibližně 4000 Kč. t.j. 25% z jedné měsíční mzdy.

Podíly zaměstnanců v % podle pásem průměrné mzdy v Kč

 

od 8001

od 10001

od 12001

od 14001

od 16001

od 18001

od 20001

od 25001

30 001

do 8000

do 10000

do 12000

do 14000

do 16000

do 18000

do 20000

do 25000

do 30000

a více

4,74%

9,00%

11,61%

13,70%

14,12%

12,13%

9,15%

12,64%

5,27%

7,63

Zaměstnanec v pásmu nad 30 000Kč. (360000Kč) odvede na dani z příjmu minimálně: 75 636Kč. Při 15% zdanění by odvedl na dani ze stejné částky:   54 000Kč. Ušetřil by 21 636 Kč. t.j. 72% z jedné měsíční mzdy.

V případě vysokých příjmů z podnikatelské sféry jde o velké finanční částky. Pokud „někdo“ vydělá 1 000 000 Kč „ušetří“ při 15% dani 157 000 Kč tj. 16% z výdělku. Pokud vydělá 2 000 000 Kč „ušetří“ 367 000, tj. 18% z výdělku.

15% daň ze mzdy zvýhodňuje více příjmové zaměstnance, kterých ale je jen 7,4% ze všech zaměstnanců. Nejvíce je zvýhodněna skupina s vysokými přiznáními řádově v milionech ročního příjmu z bankovní a podnikatelské sféry, které se však ve statistikách vůbec neuvádějí. Zvýhodnění nízko příjmových skupin je s nárůstem případného zavedení jednotné daně z DPH v podstatě zanedbatelné…...

A dále:

Spotřební vydání na 1 člena domácnosti v r. 2004
( Údaje o vydáních převzaty z ČSÚ)

V roce 2004 bylo v ČR 2 975 000 domácností s průměrným počtem 2,46 členů v domácnosti. Na 1 člena domácnosti připadá spotřební vydání  87 259 Kč. za rok. (Náklady na potraviny,odívání, obuv,bydlení,energie, bytové vybavení,kultura, rekreace, doprava, vzdělání, zdraví, telekomunikace, pošty, služby atd.)

Kdyby z toho:

Současný stav

Celkově připadá na jednoho člena domácnosti odvod daně 12 914 Kč.

Po zavedení 15% jednotné daně

Z celkové částky 87 259 Kč by při 15% připadal na jednoho člena domácnosti odvod daně 13 089 Kč.

Zavedení jednotné daně 15% je pro spotřební vydání na 1 člena domácnosti nevýznamné.

Jiná je situace u podnikatelské sféry, zejména u velkovýrobců, obchodních řetězců a v bankovnictví. V této oblasti by snížení daně z 19% na 15% znamenalo obrovskou daňovou úlevu. Státní rozpočet by přišel o velkou část daňových příjmů.

Toto opatření by bylo „smysluplné“ jen za předpokladu, že celá sféra, které by se tato úleva týkala, by byla natolik seriozní, že by ušetřený zisk investovala zejména do oživení ekonomicko společenských aktivit státu.

Tomu ale tak není. Z celkové tržby všech ekonomických subjektů z obratu v ČR je víc jak 40 % tvořeno zahraničními firmami. Tyto firmy téměř 100% svého zisku, po zaplacení daní, vyváží ve formě dividend mimo ČR. Je otázka, proč tomuto kapitálu poskytovat ještě větší výhody než má.

Pokud jde o český kapitál, je velkou neznámou, nakolik by celá soukromá sféra tento zisk použila do investic a nikoliv do vlastní spotřeby. O serióznosti značné části českého podnikatelského prostředí lze v současné době pochybovat

Přínos ve zjednodušení administrativy ve výběru daní by po zavedení 15% jednotné daně bylo jediným, ale dost drahým špásem.

Zdá se Vám zavedení rovné daně opravdu rovné?

Vít Stanislav, SDS Praha, 25. 5. 2006