Volební výsledky je třeba analyzovat

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 07. 06. 2006

PRAHA - Na včerejší mimořádné schůzi výkonný výbor ÚV KSČM předběžně zhodnotil výsledky voleb do Poslanecké sněmovny a zároveň přijal základní závěry k aktuální situaci. Bylo konstatováno, že došlo k velkému úbytku voličů, což však neznamená, že jde o nevratný proces. Jde totiž stále o druhý nejlepší volební výsledek KSČM, protože absolutní počet hlasů neklesl pod hranici voleb z roku 1998.

Výkonný výbor je přesvědčen, že voliči, kteří přešli v těchto volbách od KSČM k ČSSD, zejména v důsledku tzv. gravitačního efektu, nejsou ztraceni nenávratně. Existují signály, že mnozí z nich se ke KSČM stále hlásí a svoji volbu berou pouze jako taktický krok proti tomu, aby vládu sestavovala ODS. Stanovisko VV ÚV KSČM k volbám přinášíme na jiném místě listu.

Výkonný výbor dále konstatoval, že je třeba ještě podrobněji analyzovat příčiny stavu volebních výsledků a také více počítat s vlivem médií pracujících pro pravici, protože je zřejmé, že se tyto vlivy budou prohlubovat. Již v těchto volbách byla volební kampaň velmi agresivní, občané byli strašeni negativním obrazem KSČM, ale i spojenectvím ČSSD a KSČM, které média, a pravice vůbec, prezentovala jako ztrátu současné svobody a demokracie nebo majetku. Silný tlak byl veden i ze strany zaměstnavatelů. VV má k dispozici poznatky, kdy byly vydávány výzvy k propouštění komunistů z práce, vybírání hlasovacích lístků KSČM zaměstnavateli.

VV také upozornil na nutnost prezentace KSČM jako moderní, jasně profilované radikálně levicové strany, i výraznější zaměření programu na mladé.

Haló noviny, 7. června 2006, (haš)


Stanovisko VV ÚV KSČM k výsledkům voleb

Děkujeme všem voličům, kteří nepodlehli tlaku médií zužujících volební kampaň na souboj dvou stran, a dali svůj hlas KSČM. Ujišťujeme je, že nás tento výsledek neodradí od prosazování našeho volebního programu a že svůj závazek bereme velmi vážně. Nic nám nezabrání v tom, abychom i nadále ze všech sil hájili zájmy lidí práce.

Necítíme hořkost vůči těm našim voličům, kteří v těchto volbách z obavy před vítězstvím pravice odevzdali hlas ČSSD. Uděláme vše pro to, aby se v tomto období přesvědčili, že je to právě KSČM, kdo obhajuje jejich potřeby spolehlivě. Snad počet mandátů pro KSČM bude dostatečný pro napřímení páteře ČSSD. I nadále je KSČM třetí nejsilnější politickou stranou v ČR. V těchto volbách se podařilo zabránit plnému vítězství pravice a z tohoto důvodu by pravici nemělo připadnout ani předsednictví sněmovny.

Všechny příčiny výsledku současných voleb velmi pečlivě a podrobně vyhodnotíme a závěry z tohoto hodnocení budeme realizovat. Dnes už víme, že přestože po obsahové i grafické stránce nezávislí odborníci kampaň KSČM hodnotili velmi kladně, ve finále, ve vypjaté atmosféře kampaně podle amerického vzoru, jsme už dostatečně nekonkurovali našim protivníkům. Do budoucna s tím počítat musíme. Toto vyhodnocení se pochopitelně bude týkat nejen samotné volební kampaně, ale celé činnosti strany, která dotváří obraz KSČM v očích občanů. Změníme celkový styl práce i obraz strany, nebudeme usnadňovat práci silám, které pomocí zkresleného obrazu naší strany zastrašují veřejnost.

6. června 2006