Výzva Výkonného výboru EL

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 01. 08. 2006

Výzva ke všem hlavám států a vlád členských států Evropské unie a dalších evropských států:

Berouc velmi vážně v úvahu probíhající válku v Libanonu, jakož i vojenský útlak vůči lidu Palestiny, zejména v pásmu Gazy,

Posuzujíc šokující zprávy o rostoucí humanitární katastrofě, kterou přinášejí libanonskému lidu boje probíhající v jižním Libanonu a nálety na civilní cíle v téměř všech částech této země,

U vědomí výsledků politických rozhovorů, které uskutečnila delegace Strany evropské levice s politiky a oficiálními představiteli různých politických stran a nevládních organizací v Libanonu,

Zcela překvapen slabou a nezodpovědnou pozicí EU a evropských vlád, kterou zaujaly v Radě bezpečnosti OSN v otázce nutnosti vykonávat velmi vážný tlak na všechny bojující strany, aby souhlasily s okamžitým a trvalým příměřím, které by otevřelo cestu k politickým řešením složitých a vzájemně provázaných konfliktů v oblasti Blízkého východu,

Berouc na vědomí zprávu představitelů EU v Libanonu o současné situaci v zemi,

Vědom si toho, že konflikt mezi Izraelem a Palestinou je jádrem celé blízkovýchodní krize, které ovlivňuje všechny ostatní politické, ekonomické, sociální, náboženské a kulturní konflikty v oblasti a celkově mezinárodní vztahy,

Výkonný výbor Strany evropské levice vyzývá Evropskou radu, Evropský parlament a Evropskou komisi, jakož i všechny hlavy a vlády členských států EU, aby v následujících dnech převzaly novou úlohu Evropy na Blízkém východě.

Je to Evropa, kdo by se měl soustředit na následující politické akce:

Athény, Barcelona, Berlín, Brusel, Budapešť, Bukurešt, Lisabon, Luxemburg, Madrid, Paříž, Praha, Řím, Tallin, Ženeva - 1. srpna 2006