NE základnám!

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Pozvánka na akce, Vydáno dne: 16. 08. 2006

Pod tímto názvem působí volné sdružení lidí, kteří usilují o uspořádání referenda o umístění základny USA v ČR (a sami jsou ve velké většině protivníky takové základny). Prvním vrcholem kampaně bude demonstrace a pochod proti základnám, který se uskuteční symbolicky 21. srpna

Bližší podrobnosti a leták této demonstrace naleznete zde http://www.nezakladnam.cz/demonstrace.php

Petici, požadující uspořádání referenda si můžete stáhnout např. ve formátu pdf http://www.nezakladnam.cz/dokumenty/petice_nezakladnam.pdf

nebo ji přímo podepsat na některém z míst, uvedených na následující webové adrese http://www.nezakladnam.cz/kdepodepsat.php