Proč kandiduji

Autor: Karel Hanauer <khanauer(at)fbl.cz>, Téma: 1. SDS, Vydáno dne: 12. 10. 2006

Jsem členem Strany Demokratického Socialismu. Naše mimoparlamentní strana se dlouhodobě zaměřuje na komunální politiku, což dokazuje řada našich členů v místních zastupitelstvech i funkce starostů. V jednotlivých regionech uzavíráme volební koalice s přirozenými spojenci na levici a na kandidátkách jsou i naši sympatizanti bez politické příslušnosti.

 V tradičně pravicové Praze je pozice levice sama o sobě složitá a proto je nevhodné tříštit síly stavěním levicových kandidátek proti sobě. Obvyklá řevnivost levicových stran nemá v komunální politice místo.Výbor pražské organizace SDS proto nabídl volební spolupráci Pražské radě KSČM a tato nabídka byla akceptována. Tím došlo k historickému průlomu a výsledkem je účast našich členů na kandidátkách komunistické strany v pražských magistrátních i místních volbách. Proto tedy kandiduji jako člen jiné politické strany za KSČM.

Jako většina občanů Prahy se zajímám o dopravní a bytovou problematiku. V dopravní oblasti podporuji dostavbu severozápadní a jižní části pražského okruhu a výstavbu metra. Jde především o postupné prodlužování trasy A směrem k letišti se zajištěním obsluhy motolské nemocnice a výstavbu trasy D z Krče na Žižkov. V bytové otázce podporuji nájemní bydlení jako alternativu osobního vlastnictví bytů. Bytová výstavba v obytných částech města by měla probíhat s ohledem na prostředí, ve kterém tamní obyvatelé musí žít. Za naprosto nevhodné považuji stavební ruch dlouho do pozdních večerních hodin a o víkendech. Jsem také zásadně proti tomu, aby se v Praze postupně zastavěly všechny volné zelené plochy.

Kromě voleb do pražského magistrátu kandiduji i do zastupitelstva městské části v Praze 3.

RNDr. Karel Hanauer, programátor, 40 let