Rozpustenie KSM ČR

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 22. 10. 2006

Rozpustenie komunistického zväzu mládeže v ČR je z hľadiska vedeckého rovnako nezmyselný krok mocenskej mašinérie, ako bol zákaz heliocentrického názoru vydaný zvláštnou komisiou ustanovenou pápežom Pavlom V. v roku 1616.

Revolučné odstránenie kapitalizmu to nie fyzické násilie, krviprelievanie, likvidácia kapitalistov (ako ľudí), uchopenie moci či iný antihumánny počin!!! Revolučné odstránenie kapitalizmu je vedecký premyslený (systémový) krok, ktorým sa nahradí živelný vývoj spoločnosti vedeckým, cieľavedomým konaním. Nejedná sa ani o likvidáciu či zastavenie prirodzeného vývoja, naopak ide o návrat človeka k prirodzenému vývoju spoločnosti a jeho vzťahu k prírode, z ktorej cesty človek odbočil a koná v rozpore s týmto vývojom, keď koná antiľudsky a antiekologicky!!!

Teda z filozofického hľadiska neide o negáciu vývoja, ale o negáciu negácie, teda negáciu tej negácie ktorá negovala prirodzený vzťah medzi ľuďmi navzájom a ľuďmi a prírodou! Ide o návrat k prirodzenému vývoju na novej vyššej úrovni! Toto je cieľ revolučného odstránenia kapitalizmu. Nuž a o tomto kroku treba diskutovať a diskutovať vo vedeckom, politickom a verejnom živote dovtedy, kým sa jeho obsah vedecky neobjasní tak, aby ho spoločnosť mohla prijať ako svoje celonárodné či celosvetové rozhodnutie pre ďalšie svoje konanie.

Rozhodnutie mocenskej mašinérie v ČR síce diskusiu o tejto téme spomalí (či naopak urýchli), ale nezastaví a naviac sa historicky zosmiešni. Otázkou len ostane, kto sa ospravedlní ľudstvu za tento nezmysel, teda podobne ako sa musel ospravedlňovať Ján Pavol II. ľudstvu za svojho dávneho predchodcu.

V Michalovciach 22.10.2006, Andrej Sablič