Usilujme o pochopení historie – bez předsudků a bez snah o její zneužívání

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 01. 11. 2006

Stanovisko SDS k 50. výročí maďarských událostí v r. 1956

Zamýšlíme-li se nad výročím událostí, které se odehrály v Maďarsku před 50 lety, musíme především vyjádřit svou lítost nad všemi ztracenými a zmařenými životy lidí, kteří se maďarského povstání zúčastnili. Zásadně odsuzujeme invaze a okupace, všechna represivní a protidemokratická opatření. Upřímně proto litujeme toho, že byla prováděna a "teoreticky zdůvodňována" také komunistickými politiky a stranami. Fakt, že někdy je provázely nebo jim předcházely i násilné činy proti komunistům a mocenským orgánům a že se odehrávaly v atmosféře studené války, může usnadnit pochopení, proč se události vyvíjely právě tímto způsobem, nemůže však sloužit k ospravedlňování nebo omlouvání zločinů.

Současně s tímto ostrým odsudkem represí je však třeba zdůraznit, že řada reformně orientovaných komunistů a dalších levicově smýšlejících lidí byla také na straně a mnohdy i v čele úsilí o reformy, přeměnu a demokratizaci společnosti ve svých zemích, zcela v souladu se skutečným, hluboce humanistickým obsahem komunistické a socialistické myšlenky. Mnozí také toto úsilí a jeho neúspěch draze zaplatili, když se stali oběťmi pronásledování a represí.

Tento náš postoj je platný nejen pro maďarské události, ale i pro další obdobné pokusy v zemích bývalého sovětského bloku, včetně naší vlastní historické zkušenosti z r. 1968, a nakonec i pro vývoj v samotném SSSR. Levicově smýšlející občany a komunisty je nesporně možno nalézt na obou stranách pomyslné (a někdy bohužel i skutečné) barikády v boji za demokracii a svobodu v celé Evropě, na straně potlačovatelů i potlačovaných.

Proto se jednoznačně stavíme proti současným pokusům zneužívat výročí maďarských událostí k politickým účelům. Jednostranné a předpojaté výklady složitých a bolestných evropských dějin, jako je např. snaha o postavení komunistické nebo dokonce socialistické ideologie mimo zákon, či jejich prohlašování za zločin, mohou jen oživit černobílé myšlení z dob studené války.

Studenoválečnické myšlení přitom patřilo k příčinám maďarských událostí a jeho recidiva by nemohla ani v současnosti přinést nic dobrého pro vývoj demokracie a politického života u nás a v celé Evropě. Odsouzení zločinů a jejich pachatelů se nesmí stát záminkou k novým "honům na čarodějnice", jaké zažila Evropa a svět na obou stranách železné opony právě v době před padesáti lety.

30. 10. 2006