Živnostníci budou moci snadněji podnikat v EU

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Novinky, Vydáno dne: 16. 11. 2006

Trh služeb v EU se částečně otevře. Čeští živnostníci i firmy budou moci jednodušeji podnikat v EU. Směrnici o liberalizaci služeb, která to umožňuje, schválil ve středu Evropský parlament. K představě, že například podnikatel ve stavebnictví přijede do zahraničí a místním nabídne, že jim postaví dům, přičemž se bude řídit pravidly jako ve své domovské zemi, má ale směrnice velmi daleko.

ŠTRASBURK - Europoslanci totiž před časem z návrhu vypustili takzvanou zásadu země původu. V podstatě tak zabránili tomu, aby poskytovatelé služeb podléhali svému domovskému právu. Proti zásadě země původu byly hlavně velké země, které se obávaly, že by živnostníci z nových členských zemí mohli nabízet své služby levněji než domácí podnikatelé. Největší obavy panovaly ohledně kadeřnických, kosmetických služeb a z nabídky čistíren oděvů. Směrnice začne platit ihned po uveřejnění v Úředním věstníku EU, ale jednotlivé státy si vymínily, že budou mít tři roky na její převedení do národního práva.

Pasáž o zemi původu, kterou mnozí ekonomové označovali za naprosto zásadní a jež jde opravdu směrem otevření trhu služeb, nahradila "svoboda poskytování služeb". Několik zdánlivě obecných frází v podstatě jednotlivým členským státům Evropské unie umožňuje, aby zahraničním živnostníkům a firmám přístup na své trhy značně znepříjemnily. O to pravidlo bojovali zejména socialisté v Evropském parlamentu, kteří současný návrh označují jako svůj "obrovský úspěch".

Živnostník nemusí mít sídlo v zemi podnikání

Státy EU budou muset nyní po schválení směrnice zrušit řadu překážek, která brání ve vstupu na trh podnikatelům ze zahraničí. V současnosti musí živnostníci a další podnikatelé mít většinou sídlo v zemi, kde chtějí podnikat, musí získat zvláštní registraci, nesmí vytvářet sklady a jiné zázemí a musí požádat o povolení k pobytu a podobně. Tyto překážky nyní padnou.

Směrnice se původně měla týkat všech služeb s výjimkou finančních, dopravních a telekomunikačních. Nakonec byly do výjimek zařazeny i hazardní hry a sázky, zdravotnictví, agentury zprostředkující práci, bezpečnostní služby, audiovizuální služby, zdravotnictví nebo sociální péče. Takže těchto služeb, zařazených do výjimky, se liberalizace netýká.

Členské státy EU nesmí požadovat po živnostníkovi či podnikateli

Služby na které se směrnice vztahuje, tedy služby, které bude možné snadněji poskytovat v rámci EU:

Služby, na které se směrnice nevztahuje:

Novinky, ČTK, 15.11. 2006 13:08 - 14:25 Aktualizováno