Společně proti všem formám diskriminace a násilí !

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 25. 11. 2006

Prohlášení Strany demokratického socialismu k Mezinárodnímu dni proti násilí na ženách

Mezinárodní den proti násilí na ženách, který jako připomínka násilí Trujillova režimu v Dominikánské republice proti sestrám Mirabelovým (1960) připadá na 25. listopad, získal od r. 1999 podporu OSN. Je do jisté míry paradoxem, že ještě na prahu 21. století je potřeba bojovat proti násilí na ženách a dívkách, skutečnost však ukazuje, že toto násilí bohužel postihuje i vyspělé státy, Evropu a Českou republiku nevyjímaje. Také ve válečných konfliktech na celém světě patří ženy k nejpostiženějším skupinám civilního obyvatelstva.

Levice se zasazuje o překonání všech forem diskriminace, útlaku a nerovnosti ve společnosti, bojuje nejen za ekonomickou, ale za v nejširším smyslu slova sociální rovnost a svobodu každého a všech.

Nejsme proto lhostejní ani k nerovnosti mezi pohlavími, rozhodně se stavíme proti násilí jako výrazu dominance muže v rodině nebo společnosti. Tak jako ostatní formy domácího násilí, je i domácí násilí vůči ženám od r. 2004 řešeno v našem trestním zákonodárství speciálním ustanovením. Jsme přesvědčeni, že jde pouze o první krok, a že skutečného pokroku bude možné dosáhnout pouze po změně přežívajících stereotypů v myšlení části společnosti - mužů i žen.

Pokud jde další formy násilí na ženách, považujeme zejména za znepokojující snahy o postupnou legalizaci a institucionalizaci organizované prostituce, které by mohly usnadnit zavlékání žen do ČR nebo násilné donucování žen k provozování prostituce. Stejně ovšem může působit i současný přístup, kdy je v praxi organizovaná prostituce orgány státní moci mnohdy přehlížena nebo ignorována.

Prosazujeme, aby měli muži i ženy stejná práva, stejné mzdy, stejný vliv na politický život a stejné postavení ve společnosti. Ochrana žen proti násilí je samozřejmou součástí těchto programových priorit levice.

Praha, 25.11. 2006

Doplňující poznámky:

25. listopad jako Den proti násilí na ženách byl neoficiálně vyhlášen ženskými organizacemi v Latinské Americe r. 1981. Postupně se rozšířil do dalších částí světa (od r. 1995 oficiálně přijat i EU, neoficiálně i v ČR) a od r. 1999 vyhlášen Valným shromážděním OSN. Připomíná zavraždění tří ze čtyř sester Mirabalových, které se zúčastnily politického boje levicových skupin (Lidová socialistická strana, Hnutí 14. června) proti fašizující diktatuře Rafaela Trujilla v Dominikánské republice. Sestry se po svržení Trujilla staly národními hrdinkami, v jejich vlasti jim byly postaveny památníky a zřízeno muzeum, inspirovaly řadu literárních a jiných uměleckých děl. Bližší údaje o nich můžete nalézt (v angličtině a ve španělštině) na stránkách http://www.learntoquestion.com/seevak/groups/2000/sites/mirabal/mainpage.html nebo ve Wikipedii http://en.wikipedia.org/wiki/Mirabal_sisters

Mezi literárními díly, která se inspirovala osudem sester Mirabalových, je i román Julie Álvarez V čase motýlů, který byl zfilmován se Salmou Hayekovou v hlavní roli ( http://www.imdb.com/title/tt0263467/, česky uváděno jako Křídla svobody).