Bez aktivní účasti občanů se politická situace nezlepší

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dopisy a petice SDS, Vydáno dne: 23. 01. 2007

Výzva SDS

Vážení přátelé,

obracíme se na Vás s touto výzvou k užší spolupráci se Stranou demokratického socialismu (SDS), a to v době, kdy pravicové strany podporované většinou médií i prezidentem republiky zcela ignorují realitu ve společnosti, výsledky voleb a platné zákony naší společnosti.

Vítězné strany loňských parlamentních voleb získaly dohromady téměř 80% všech mandátů (ODS – 81, ČSSD – 74). Rozhodující politické elity proto usilují o uspořádání, které by jim zajistilo udržení skupinových a personálních výhod a požitků, a o řešení skutečných sociálně-politických problémů společnosti jim jde až v druhé řadě.

Není síly, která by tuto situaci demokratickými prostředky změnila. Proto se SDS rozhodla zaměřit na parlamentní volby v roce 2010, aby v nich širší česká levice zvítězila výrazným rozdílem, který nebude moci zpochybnit ani pravice a s ní spřátelená media, ani ta část ČSSD, které spolupráce s pravicí nečinila a nečiní žádný problém.

SDS musí nabídnout reálnou alternativu levicově orientovaným voličům, kteří z nejrůznějších důvodů (historických, personálních, osobních) nevolí KSČM, ani ČSSD a raději k volbám ani nejdou. Tuto ztrátu je třeba zmenšit na minimum, protože umožňuje pravici snáze získat moc.

Naše výzva nemá v žádném případě za cíl přetáhnout stranám KSČM a ČSSD členy nebo voliče. Vzhledem k tomu, kolik voličů nešlo v roce 2006 volit, je zcela reálná možnost překročit ve volbách hranici 5% a rozhodujícím způsobem pomoci situaci ve společnosti ovlivnit. Bez překonání odevzdanosti a pasivity to však není možné.

Věříme, že v aktivizaci levicově smýšlejících občanů by mohl sehrát pozitivní úlohu fakt, že SDS byla jako zakládající člen Strany evropské levice (EL) pověřena zajištěním sjezdu EL (za spolupráce a podpory ze strany KSČM). Tento sjezd se sejde v Praze koncem roku 2007.

Jsme přesvědčeni, že půjde o událost natolik významnou i v evropském kontextu, že ji ani tradičně pravicová česká média nebudou moci ignorovat. Vítáme skutečnost, že se sjezd EL bude konat v předvečer 40. výročí „Pražského jara“ v r. 1968 a doufáme, že pomůže i české a evropské levici jako celku se v nejlepším slova smyslu „obrodit“ a vnést do společnosti nová témata, překonat zastaralé přístupy a navázat na úlohu, kterou Praha sehrála ve vývoji levice v minulosti.

SDS je proto názoru, že aktivizace občanské společnosti je nutná a že sjezd EL může být pro levicově orientovanou veřejnost viditelným signálem, který možnost úspěchu zvýší.

SDS nabízí prostor všem zájemcům, pro něž je vize demokratického socialismu dlouhodobě přitažlivá. Možných forem spolupráce je nepřeberné množství. Pošlete nám své připomínky, návrhy, rádi se s Vámi spojíme a sdělíme podrobnosti. K dispozici nabízíme e-mailové adresy VyzvaSDS@centrum.cz a secret@sds.cz, telefon 608 630 506 či poštovní adresu:
SDS, Holečkova 8, 150 00 Praha 5.

Celostátní výbor Strany demokratického socialismu, 20. 1. 2007