Poučení z Belfastu

Autor: Francis Wurtz <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 14. 05. 2007

Vyjádření Francise Wurtze, předsedy frakce Sjednocené evropské levice/Severské zelené levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL)

"To bylo včera, tohle je dnes!" Ti, kdo slyšeli tato slova z úst starého ultrakonzevrativního vůdce unionistů Severního Irska, Iana Paisleye, stojícího vedle svého zapřísáhlého nepřítele, republikánského vůdce Sinn Féinu, Martina McGuinesse, se sotva mohli ubránit myšlence, že absolutně vše je možné! Naděje na mír a dialog je dovolena i v těch zdánlivě nejnepravděpodobnějších situacích.

Měl jsem tu čest být pozván Sinn Féinnem 8. května do zámku Stormont v Belfastu, kde se odehrávalo působivé uvedení vlády Severního Irska do úřadu. Ustavení této dvoustranné exekutivy ukončuje krvavý konflikt, který trval několik desetiletí. Byl otočen list, a jiný bude napsán, jistě ne bez protikladů, ale v duchu demokracie a vzájemného respektu. Mnoho díků si zaslouží ti, kdo pracovali pro toto nádherné vítězství politiky nad násilím, a zejména Gerry Adams, jehož vize a vytrvalost byly rozhodující pro úspěch tohoto historického procesu.

Jde o poučení, které si zaslouží být promýšleno také v jiných státech Evropské unie, těch, jejichž představitelé - od Tallinnu až po Varšavu - podporují duch revanše a nezdráhají se, téměř dvacet let poté co došlo ke změnám, otevírat rány minulosti nebo stavět jednu část obyvatelstva proti druhé.

Evropský parlament by měl sehrávat svou úlohu při systematické podpoře takto rozhodně do budoucnosti orientovaného nového přístupu, jaký právě triumfoval v Belfastu - a velmi symbolicky právě dne 8. května.

Brusel, 10. 5. 2007

překlad jh