Lid jsme my

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 26. 05. 2007

Výzva občanům

Základna

Protiraketový deštník USA je evidentně součástí americké globální imperiální strategie otevřeně formulované v tzv. Projektu pro nové americké století (PNAC). V tomto duchu vznikl i Nový strategický koncept NATO (oficiálně přijat v dubnu 1999). Za těchto okolností jsou nové závody ve zbrojení a nová studená válka pouze otázkou času.

V konečném důsledku je tedy jedno, zda protiraketový obraný systém bude integrován do struktur Severoatlantického paktu či zda zůstane „jen“ americkou záležitostí. Jeho účelem je v každém případě snaha odvrátit důsledky eventuelního vojenského konfliktu od území Spojených států či je alespoň minimalizovat – radioaktivním smetištěm by se stala střední a východní Evropa.

Vzhledem k tomu, že žádná politická strana neměla umístění americké vojenské základny na našem území ve volebním programu, ba dokonce občany o takové možnosti ani neinformovala, není česká vláda k jednání s USA o základně natožpak k pozitivnímu rozhodnutí v její prospěch legitimována. Ba naopak: je-li podle ústavy lid zdrojem veškeré státní moci, bylo by nutné zkoumat, zda se zmíněné aktivity současné vlády neprohřešují proti Čl. 2 (1), Hlava první Základního ustanovení Ústavy ČR. Lid ji k tomu nedal ani přímý, ani nepřímý mandát. Jediné možné řešení za dané situace, které by bylo hodné demokratického a právního státu, by bylo a) ustanovit nezávislou vyšetřovací komisi, která by se postupem vlády – m. j. i z hlediska jeho ústavnosti - zabývala, zejména se zřetelem na možnost, že patřičné aktivity vládních orgánů sahají až do roku 2002 (viz první číslo zpravodaje NE ZÁKLADNÁM), b) uspořádat referendum.

Občan

Je naprosto nepřijatelné, aby horlivý propagátor základny V. Havel národ, na který se v listopadu roku 1989 z plna hrdla odvolával, v zahraničním tisku (Süddeutsche Zeitung z 27. 4. 2007) častoval nepěknými výrazy jen proto, že si jeho většina o americké „ochraně“ myslí něco jiného než on. Za těchto okolností usiluje iniciativa NE ZÁKLADNÁM a s ní spojené hnutí o občanovu satisfakci a vrací mu jeho důstojnost. Zvláštní role přitom připadla obci Trokavec. Demonstrovala něco, co v české politické kultuře zdaleka nebylo a není samozřejmostí: konkrétní čin coby východisko ze zhoubné občanské apatie. Vyhlášení a provedení místního referenda byl nejen akt přímé demokracie, nýbrž zároveň výzva každému z nás, aby si uvědomil svou zcela osobní zodpovědnost za svůj stát. Z této situace, z těchto činů může vyrůst vskutku sebe-vědomé a tedy autentické občanské hnutí, které se postaví politikářské manipulaci současného reálně existujícího partajnického aparátu.

Výzva

Na podzim roku 1989 znělo v ulicích měst bývalé NDR heslo „Lid jsme my!“, se stejnou myšlenkou zaplnili tehdy náměstí i občané Československa. Dnes vyzýváme všechny ty, kteří nesouhlasí s postupem politické reprezentace a zejména těch, kteří se v listopadu 1989 dovolávali občanovy vůle, zatímco dnes o ní již nechtějí nic slyšet, aby ji veřejně projevili.

OBČANSKÉ FÓRUM MÁ DNES SVÉ CENTRUM V TROKAVCI.

Nechť se tato obec stane symbolem celého hnutí!