Od Evropské ústavy k nové smlouvě: změna názvu, podstata nezměněna

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 20. 07. 2007

Prohlášení Iniciativy za Evropské ústavodárné shromáždění. Po zasedání vedoucích představitelů Evropy 21. a 22. června v Bruselu.

Diskuse za zády lidu

Text, držený v tajnosti a diskutovaný v Evropské radě, vypracovali za zády občanů a poslanců ,,šerpové“ pracující ve stínu.

Návrat k nedemokratické a neúčinné mezivládní metodě

Návrh textu, o kterém Evropská rada diskutuje, není ani v nejmenším nám ohlašovaná zjednodušená smlouva. Je to fakticky plná moc, která byla dána mezivládní konferenci k napsání nové smlouvy.

Národy jsou z vypracování nového textu nadále vyloučeny, a opět se tak vracíme k mezivládní metodě, která Evropu ochromuje již několik let. Tato metoda, již neúčinná s 15 či 25 členskými státy, bude s 27 fungovat ještě hůře. Tím, že se debata organizuje v závislosti na národních antagonismech a nikoliv vzhledem k hledání obecného zájmu, metoda mezivládní konference nemůže než zhoršit nacionalistická pnutí a nemůže než vyústit do laciných kompromisů. My naopak navrhujeme, aby evropské národy měly možnost si samy zvolit ústavodárné shromáždění, které bude pověřeno vypracováním nové Ústavy pro Evropskou unii.

Obsah, který obnovuje Ústavu a posiluje neoliberální a antisociální politiku Evropské unie 

Šéfové vlád, kteří se sešli v Bruselu, všichni příznivě nakloněni návrhu Evropské ústavy, kterou Francouzi a Holanďané odmítli, logicky vypracovali kompromis podobný tomu,  který schválili v roce 2004. Obsah mandátu daného mezivládní konferenci obnovuje nedemokratický institucionální obsah Evropské ústavy a nemění nic na neoliberální orientaci evropské politiky.

Nová smlouva neobsahuje žádnou pozitivní změnu po stránce demokratického fungování. Centrální evropská banka je nadále nezávislá na politické moci. Tak jako v ústave, bude i zde parlament pořád podřízenou institucí, komise si udrží svůj monopol iniciativy a pravomoci jejího prezidenta mají být ještě posíleny. Tento institucionální systém podporuje blokování a nemohoucnost společné evropské politiky.

Text, o kterém se diskutuje v Evropské radě, nic nemění na obsahu ekonomických a sociálních politik. Text totiž upřesňuje, že ,,současné smlouvy zůstávají v platnosti“, zejména všechny odkazy na svobodnou a nefalšovanou konkurenci. Nedává tudíž Evropě žádnou možnost jednat ve prospěch sociální a fiskální harmonizace shora.

Zatímco lidská a sociální práva vyžadují v Evropě a ve světe pevnou a přísnou politiku boje proti vzrůstající chudobě a vzrůstajícím sociálním nerovnostem uvnitř samotné Evropy, EU se zbavuje svých silných pravomocí v oblasti práva a sociální politiky.

Zatímco se ve světě prosazuje imperiální válečná logika, Evropské unii je opět upírána reálná pravomoc v otázkách společné zahraniční politiky a je podrobena ,,imperativům vojenské bezpečnosti“, která prosazuje světová imperiální mocnost. Evropská unie stále nemá prostředky k mírové politice.

Ztráta legitimity, popření demokracie

Za hubičku byla přijata podstata Evropské ústavy, jen pod jiným názvem. To je vážným porušením demokratických principů. Národy, které hlasovaly v referendu, nemohou toto popírání demokracie připustit. Metoda, kterou navrhuje Evropská rada, není přijatelná ani pro španělský lid, který také o předchozím návrhu hlasoval v referendu.  Takový průchod silou, založený na pokusu o podvod, může jen prohloubit krizi legitimity, kterou EU v očích občanů prodělává.

Iniciativa za Evropské ústavodárné shromáždění opět požaduje, aby EU organizovala novou ústavu opravdu demokraticky a aby tato ústava byla vypracována Ústavodárným shromážděním.

Paříž  Berlín Amsterdam Brusel Helsinky Lucemburk Madrid  Řím

překlad Karel Košťál a Jan Májíček