Neúspěšná generální stávka by byla dvojnásobná prohra

Autor: Milan ©těch <(at)>, Téma: 03. Rozhovory, diskuse, Zdroj: Radio Haló Futura, Vydáno dne: 01. 08. 2007

Přepis rozhovoru šéfa Rádia Haló Futura Milana Rokytky s Milanem Štěchem, předsedou ČMKOS, o odborářských aktivitách v souvislosti s připravovanou škrtformou - reformou veřejných financí.

Milan Rokytka:
Na horké lince ve studiu 112 máme opět - v krátké době již potřetí - předsedu Českomoravské konfederace odborových svazů pana Milana Štěcha. Je po tiskové konferenci, kterou naši posluchači slyšeli v přímém přenosu, ale přeci jenom doplňující otázka. Jaké kroky podniknete, nechtěli jste to říct, ale  můžete našim posluchačům naznačit alespoň, jaké kroky podniknete proti tzv. škrtformě?

Milan Štěch:
Tak když jste slyšel tiskovou konferenci, tak hodně už víte. Ty kroky budou takové, abysme v průběhu druhého čtení nebo těsně před ním upozornili poslance, že tady byla demonstrace pětatřiceti tisíc lidí, což není v České republice obvyklé, že tam lidé vyjádřili určité názory, přijali výzvu, prohlášení směrem k poslancům a že také poslanci by měli - bych řekl - důstojně a s patřičnou mírou informovanosti rozhodovat o krocích té tzv. reformy. Takže bude naší snahou ty poslance přimět k určité větší zodpovědnosti. A dalším důvodem té akce naší bude, abysme dál u veřejnosti vzbudili zájem o tu reformu, protože takhle velkou reformu s takovými důsledky, která má v sobě takové zásadní společenské změny, které můžou výrazně ohrozit postavení občanů v oblasti dostupnosti zdravotnictví, školství, veřejných služeb, aby se lidé o to zajímali, aby se prostě poslanců ptali, jak ty důsledky chtějí řešit, kde na to lidé mají vzít peníze, když chtějí vytvořit lepší podmínky pro příjmově nejsilnější a jakým způsobem si představují, že to občané zaplatí. Protože samozřejmě že politici do určité míry mohou se snažit neslyšet naše názory, nečíst naše stanoviska, ale nakonec potřebujou voliče. A ti voliči jsou ti rozhodující a jde o to, aby lidé si udělali obraz na chování jednotlivých politiků právě v této době, protože se jedná o otázky, kroky pro občany velice, velice důležité.

Milan Rokytka:
Tak to je určitě zapotřebí, naši posluchači jsou samozřejmě nakloněni takové - abysme to řekli - osvětě, aby věděli všechny informace o té škrtformě, o té tzv. reformě veřejných financí, ale skutečně se zdá, že zatím vláda nevysílá nějaké vstřícné signály, aspoň ústy Mirka Topolánka prohlásila, že skutečně ustáli hlasování o důvěře vládě ve Sněmovně, ustojí i nějakou tu demonstraci. Vypadá to, že si z toho mnoho nedělají. Máte připravené, určitě máte ve scénáři, nějaké tedy další aktivity?

Milan Štěch:
Tak víte, oni ty politici většinou říkají, že je ulice nemůže ovlivnit a že ulici nepodlehnou, ale to říká skoro každý politik a každý, pokud není hluchý a hloupý, a slepý, tak musí brát v potaz ty názory lidí. A pětatřicet lidí - účastníků demonstrace - to na české poměry není málo. Já bych si přál, aby to bylo několikanásobné číslo, a mělo by být, vzhledem k těm dopadům reformy. Víte, pokud máte na mysli generální stávku, my pokračujeme v tom, že se jí v žádném případě nezříkáme. Jsou svazy, které by podle jejich stanovisek byly připraveny ji zorganizovat, že by podpora pro ni byla, ale jsou svazy, které zatím takový stav nemají. Prostě ona ta generální stávka v Česku se zatím v minulosti použila jenom v zásadních takových společensko-politických změnách. A udělat akci formy generální stávky, která by dopadla třeba neúspěchem, že by se do ní zapojilo malý procento lidí, ty lidi by se prostě báli - řeklo by se - svých zaměstnavatelů a podobně, to by byla pro nás dvojnásobná prohra. Takže my k tomu kroku můžeme sáhnout tehdy, když ta členská základna, ale v tomto případě i další veřejnost je prostě příznivě nakloněna takovému kroku. Pak ta akce bude mít kladný výsledek, protože nám nejde o ten prostředek, o tu demonstraci, stávku, nám jde o ten hlavní cíl, to je aby ta reforma byla přijatelná pro drtivou většinu lidí, aby nepoškozovala jedny a druhý nedostávala do lepší pozice, jako se teďkon de facto by stalo. Takže určitě se nezříkáme těch tvrdších akcí, krajních prostředků, ale musí pro to být podpora lidí. Proto se snažíme lidi informovat, říkat jim názor, který my jsme z tý reformy prostě vyčetli, a do tý doby, dokud se nám společně - Vám sdělovacím prostředkům, nám jako při přímým styku nepodaří získat na svoji stranu velice významnou většinu občanů, tak do té doby si myslíme, že by ten prostředek nebyl efektivně naplněn a že by se ještě nakonec mohl obrátit proti těm, kteří mají k té reformě odmítavé stanovisko.

Milan Rokytka:
Tak to by jsem jako občan a jistě ani naši posluchači, kteří patří do té kategorie, která bude těmi reformami skutečně nejvíce postiženi, jak tak sledujeme ty výpočty, tak to bysme určitě nechtěli, a proto budeme občany poctivě informovat o všech aktivitách všech odborových svazů, jak je naší novinářskou povinností, protože jsme zaregistrovali na tiskové konferenci, že skutečně tam bylo vytknuto některým kolegům, že malinko zkreslovali údaje o těch počtech demonstrantů a podobně. Je to takové nějaké hobby. Vy jste to tam poměrně taktně naznačil, že tudy cesta nevede. Takže se těším s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů zase někdy brzy na slyšenou. Vím, že pokličku nad dalšími aktivitami neodkryje, ale že máte v zásobě určitě nějakou překvapivou akci.

Milan Štěch:
Ano, máme. A já děkuji za zájem o informace. Mějte se hezky. Nashledanou.

Milan Rokytka:
Nashledanou, naslyšenou.

Rádio Haló Futura, 9. 7. 2007