Vládní reformní balík je útokem na sociální stát a vede k rozpadu české společnosti

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Zdroj: SDS, Vydáno dne: 06. 08. 2007

Strana demokratického socialismu (SDS) považuje vládní návrh prvního balíku reformy veřejných financí za krok vedoucí k dalšímu sociálnímu rozpadu a k atomizaci české společnosti. Relativní snížení daňové zátěže nejbohatších skupin obyvatelstva (tj. snížení daňové progrese) povede k významnému poklesu příjmů rozpočtu České republiky.

Vláda ČR ve svém „deformním“ návrhu nehledá jiné významnější zdroje financování. SDS proto oprávněně očekává, že nezkompenzovaný výpadek rozpočtových příjmů bude mít za střednědobý následek omezení rozsahu a kvality veřejných služeb a vzápětí i vznik politického prostoru pro jejich pokračující privatizaci a pro demontáž sociálního státu.

SDS varuje před opakováním podobného postupu, který sice zastavil enormní zadlužování ČR jako státu, ale který současně vytvořil podmínky pro prudký nárůst dluhů rodin. SDS cítí za potřebné připomenout české společnosti nutnost zvýšené ekonomické obezřetnosti, protože privatizovat se dají nejen zisky, ale i dluhy. Za zásadní chybu považujeme v této souvislosti skutečnost, že v české společnosti neproběhla dostatečná veřejná diskuse, hodnotící průběh a důsledky kupónové privatizace.

SDS se důvodně obává, že vládní záměr reformy veřejných financí bude mít za následek rostoucí přesun části sociálních nákladů veřejných služeb na rodinné rozpočty. Zatímco bohatší rodiny tento nárůst vykryjí ze své daňové úspory, chudší rodiny budou muset šetřit na jiných položkách, čímž nutně klesne kvalita jejich života.

Důsledkem pravicové reformy veřejných financí tak bude další rozevírání sociálních nůžek, snížení sociální soudržnosti (koheze) české společnosti a hrozivé oslabení sociálního státu.

Celostátní výbor SDS, 4. srpna 2007