Hirošima a Nagasaki nám připomínají: NE plánům na protiraketový štít, ANO Evropě a světu bez jaderných zbraní

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 06. 08. 2007

Prohlášení sekretariátu Strany evropské levice (EL)
Strana evropské levice si připomíná 62. výročí jaderného bombardování Hirošimy a Nagasaki a zdůrazňuje: Tato data představují naléhavou výzvu o potřebě zesílit celosvětový boj proti válce a militarismu a v současné mezinárodní situaci důsledněji usilovat o Evropu a svět bez jaderných zbraní.

Jaderná hrozba roste, jak vzhledem k postupujícímu výzkumu a výrobě nových jaderných zbraní jadernými mocnostmi, tak s ohledem na nedodržování mezinárodních pravidel pro nešíření jaderných zbraní. A zejména proto, že v celém světě určuje mezinárodní politiku myšlení vládnocích kruhů, zaměřené na politickou převahu a hegemonii ve prospěch národních politických, ekonomických a mocenských zájmů. Na prvním místě to platí pro Bushovu administrativu, která se nevzdává svých hegemonistických záměrů a svého kursu na politiku závodů ve zbrojení, celosvětový obchod se zbraněmi a politicko-vojenské vydírání. To vede lidstvo do slepé uličky. Takovou mezinárodní politiku jasně odmítáme!

Proto jsme jako Evropané hluboce zneklidněni novými nebezpečími, zejména těmi, která přinášejí plány USA na tzv. "protiraketový štít". Tento projekt Bushovy administrativy, oficiálně nazvaný "Národní protiraketová obrana" (NMD), není ani "národní", ani "obranný". Je to obnovení Reaganových plánů na "hvězdné války", vypracovaných za podmínek studené války před 25 lety.

Současné plány mohou vést k nové verzi studené války a novému rozdělení Evropy, zejména po rozhodnutí vlád Polska a ČR - proti vůli většiny obyvatel těchto zemí, kteří tyto plány odmítají - podílet se na tomto projektu instalací 10 raketových střel a radaru na vlastním území.

Představuje to velký krok zpět proti snahám oživit proces jaderného odzbrojení. Naopak se tím opět dává do pohybu nový závod  v jaderném vyzbrojování a nadto jsou opouštěny nebo ohroženy důležité smlouvy o jaderném odzbrojování, jako je smlouva o antibalistických střelách nebo smlouva o raketách středního doletu v Evropě z roku 1987.

Jsme zásadně proti tomuto projektu a vyzýváme opakovaně všechny evropské vlády, aby odmítly svou  účast v realizaci těchto plánů. Aby pracovaly pro obnovu procesu jaderného odzbojování prostřednictvím OSN a pro celoevropský systém bezpečnosti pro všechny státy, založený na zásadách OBSE, s účastí Ruské federace a dalších států bývalého SSSR.

Má-li se zabránit šíření jaderných zbraní, je třeba usilovat o jejich zákaz, tak jak to předpokládá smlouva o nešíření jaderných zbraní. Tato smlouva musí být posílena novou konferencí pod záštitou OSN a musí být plně respektována jak jadernými mocnostmi, tak nejadernými státy. V tomto smyslu vyzýváme vladu USA a dalších států, aby ratifikovaly smlouvu a úplném zákazu zkoušek jaderných zbraní (CTBT). Požadujeme stažení všech zbývajících jaderných zbraní USA z evropské půdy.

Požadujeme zřeknutí se doktriny "prvního jaderného úderu" i doktriny "preventivní války".

Potvrzujeme naši podporu Výzvě z Hirošimy a Nagasaki z r. 2005, která usiluje o úplné odstranění jaderných zbraní do r. 2020.

Svět bez jaderných zbraní je možný a nutný !

Berlín-Brusel-Praha, 5.8.2007

překlad jh